DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
26.03.2008
Na nadcházející sobotu jsem byl pozván do D??ínského klubu Aréna, kde vystoupím na noci Pure Devotion po boku dje De Seana. Celá noc tentokráte bude ve znamení trance a samoz?ejm? i dobré nálady, takže úsm?vy sebou!!!

DJ De Sean - profil

S DJingem za?al už ve svých 16 letech kdy se poprvé postavil za gramofony a rozhodl se naplno angažovat ve sv?t? elektronické hudby. Již od po?átku v?d?l že jeho hlavním preferovaným stylem bude trance.

Po n?kolika menších hostování na severu ?ech a na západ? se setkává s ost?íleným DJ Icem. Nabízí mu ihned šanci ukázat se na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde byl za?azen do doprovodmého programu.Vtažen do sv?ta showbyznysu a celebrit p?edvádí sv?j set nabitý progressive trancem v Chebu,Aši nebo populárním Music clubu Dyle? v Mariánských lázních.

V únoru 2005 odlétá do Asie do Vietnamu, kde se setkává se skupinkou Dj?, kte?í také holdují tomu samému stylu, a tak se zrodí projekt pod jménem "Trance vision". První vystoupení prob?hne v music clubu Linkin a poté v nejv?tším Clubu v Hanoi New Century. Jejich progresivní styl sklízí úsp?chy publika, jež je p?esycený fádním americkým popem a cht?jí okusit n?co nového. Zanedlouho odlétá p?edvést svoje um?ní i do ?íny, kde si zahraje po boku známých japonských DJs.

Po návratu do ?ech si dává pár m?síc? pauzu až do doby, kdy za?ne hrát v d??ínském clubu Kotva. N?kolik m?síc? od comebacku si ho všímá stále více lidí a odchází z clubu Kotva do konkure?ního a v sou?asnosti nejpopulárn?jšího klubu v D??ín? Aréna, kde má možnost naplno rozvinout sv?j um a p?edvést doopravdy co v n?m je. Spole?n? s dalším residentním djem D.A.W.E. tvo?í dvojku, kte?í to roztá?ejí ve znamení elektronické hudby.

© 2006 DJ Carrione