DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
02.04.2008
Nadcházející víkend m? budete moci zastihnout za gramofony po ob? noci. O páte?ní noci navštívím pražský klub Touster a v sobotu si ud?lám výlet do Hoškovic u Mnichova Hradišt?.

Páte?ní klubová noc v pražském klubu Touster bude pod patronací nov? vznikajícího rádia Infinity, které zde premiérov? p?edstaví n?které tvá?e ze svého týmu, jež se rovn?ž postarají o hudební nápl? ve?era. Kdo konkrétn? se objeví za gramofony a rozvlní vaše t?la zatím ponechme pod rouškou tajemství, ale nebojte se, již zítra vám prozradím bližší informace. Každopádn? okruh djs je jasný Bon Finix, Rescue, Sirius, Marek ?e?icha, Kactus, Laydee Jane, DJane Petra a má osoba.

Sobotní noc má již své noti?ky p?kn? uspo?ádány. Noc s názvem Techno circus p?edstaví v Hoškovicích u Mnichova Hradišt? pouze dva dje a to mou osobu spole?n? s pardubickým vinylovým mágem Mike Goldfinchem. Název noci už dop?edu nazna?uje co se pravd?podobn? bude hrát, ovšem nenechte se zmást, protože vy si ur?íte hudební styl, který budete chtít slyšet a my na to budeme p?ipraveni. Vybírat m?žete z techna, tech-trance, house, elektra a breakbeatu.

© 2006 DJ Carrione