DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
29.04.2008
Klubová noc Dance Extravaganza je nazp?t! Op?t si nás budete moci vychutnat v osv?d?eném složení Marek ?e?icha, Carrione aka Diesel Phunk a B.One.K. O?ekávajte nás i ve svém klubu, protože noc bude cestovat po celé ?R. První zastávkou bude kladenský klub Deep Zone, který navštívíme již 17. Kv?tna.

Dance Extravaganza startuje !!! Již 17.kv?tna se v kladenském klubu Deep Zone rozjede mejdan pod hlavi?kou legendárního po?adu Evropy 2 - Dance Extravaganza. Dj K.I.F.L.I a Carrasco, organizáto?i turné této legendární noci, si pro Vás p?ipravili n?kolik akcí v klubech po republice.

V p?vodním složení se za mixákem p?edstaví nezapomenutelný Marek ?e?icha spolu s Carrione aka Diesel Phunk, B.One.K a akci dále podpo?í K.I.F.L.I a Carrasco. M?žete se t?šit na opravdovou nálož té nejlepší club music.

Startuje úderem 21 hodiny a vstupné je 60K?. P?ij?te podpo?it svými hlasivkami, bude se opravdu na co t?šit.

© 2006 DJ Carrione