DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
03.07.2008
Již zítra to vypukne! Již zítra odstartuje festival Route 333 nedaleko Pardubic, který nabídne hudbu, sporty, n?co k pití a v p?ípad? p?kného po?así i koupání. Já na tomto festivalu vystoupím celkem ve dvou hodinových vystoupeních, která prob?hnou v sobotu a ned?li úderem ?tvrté hodiny ranní.

Co festival nabídne?

Jedná se multižánrový festival nacházející se jen 200m od písáku Oplatil u Pardubic-známý jako „Hrádek“ takže o koupaní nouze nebude, jak z plavkami tak i bez. Pro nadšence letních sport? bude v t?sné blízkosti druhého podia n?kolik sportoviš? a to nohejbal, volejbal a petanque p?i?emž tuto hru vám ješt? ukážeme ve velice netradi?ní podob?. Petanquové koule budou nat?eny UV aktivní barvou stejn? tak jako hranice h?išt? v noci pak celé h?išt? rozsvítíme UV-halogeny, což umožní hru i za zcela tmavé noci. Pochopiteln? budou na míst? fotbálky a to 3 klasické a 3 špan?lské. Pokud Vám b?hem toho všeho vyhládne nem?jte obavu, protože na míst? bude i steak gril na d?evo a o kvalitu masa se budou starat kucha?i z cateringové spole?nosti. Ve dne bude k osv?žení p?ipravena škála tradi?ních, ale i tém?? neznámých nápoj? v?etn? míchaných. V noci pak bude sortiment omezen o míchané nápoje. Po celou akci budou na míst? i prodejní stánky Groweshopu, Djshopu a tvo?ivého krámku s ru?n? vyráb?nou kolekcí. Všechna prodejní místa budou ve stanech a jejich velikost umožní se schovat p?ed p?ípadným dešt?m. Na akci se nejlépe dostane svým vozem, který zaparkujete p?ímo u hl. podia. O parkovišt? tak i o stanování nebude nouze.

Hudební produkce je rozd?lena na 2 podia. Na hlavní scén? tak b?hem páte?ního dne vypukne nefalšovaný REDRUM jak ho znáte z Pardubické RC Ponorky. V sobotu n?co po poledni p?ijde blok živých vystoupení kapel, mc‘s a instrumentálních skladeb. Tento live blok skon?í lehce po setm?ní a až do ned?lního poledne se op?t m?žete t?šit na tane?ní styly, které ovšem oproti páte?ní noci p?itvrdí. Druhé podium Vám pak nabídne 48 hodin pekelné muziky v podání dj‘s Pekelnejho baru v Praze. Toto podium bude zárove? moderátorským stanovišt?m pro všechny sportovní disciplíny. Na obou podiích bude dosta?ující zvuk i sv?telná technika. Hlavní scénu bude dotvá?et videoprojekce a velké množství originálních dekorací. Záv?rem bych rád uvedl a poprosil všechny potenciální návšt?vníky, aby respektovali zákaz vnášení zbraní a alkoholu do prostoru akce

Kudy na festival?


Festival ROUTE 333


pískovna Oplatil ve Starých Ždánicích u Pardubic
04-06.07.2008

Start: 12:00 h. / 04.07.2008
Konec: 12:00 h. / 06.07.2008
Vstup: DobrovolnéMain Stage:
Skupiny, kapely a live projekty:
Agrebis(pha), Second-chance(pha), Názeff BRM(Hlinsko/cr), V.P.R(Pce), Pluto & Madalena + DJ Mirror(Brno), PSI (HC, Veliny), Klávesista Michal (live)

DJs: (Drumandbass, jungle, tekk or techno, house stage or hip hop)
Special Guest Dj DBEFEKT(Francie, NY), Denius (Drumandbass.cz, Santorin, PHA), Bifidus Aktif (Shadowbox.cz, KV), MC Vaant (umerkura.cz, PCE), Vaczech (CBS, SVI), Raddem (Basstards, N.Ji?), Džejár (DC Promo, CHR), Scoop (PCE), Blajic (PHA), Mexton, Sweshfresh (Fastwell, VM), Motofoko Duo(Killyourself), FDC Crew: Keshu, Formitox, Ufo (Pohon.cz, Brno), Jezour (PCE), Drtek.cz: Krop-@tko, Roz-hlas, Ix-tremist, Entire Remainder, Expendable, Janych, Maskach (PCE, CHR, OLO), Dino Velvet (Dinovelvet.info, drtek.cz, PCE), Calm, Karbous, Jencl (Ghetto.s.s., PCE), Cheznekk, Audigy (skillsparkin.cz, PCE), Anril vs. P?ímotop 29 (E-Cottage, CHR), Figura Sound System + hosté, MATIBRUNT vs. SURBONT vs. Apin vs. Hulín vs. hosté – Live and djs, NKO - Utopik Tekno Family (Astrofonik rec, FR)

Second Stage:
DJs:(Minimal, deep, elektro, house, techno, trance, techtrance, progressive)
K.I.F.L.I.(pha), Carrasco(pha), Pears(pce), Craft(brn), Realone(pha), Juan Disquez (pha), Adlet(pha), Carrione aka Diesel Phunk(pha), Felix(pha), Subgate (pha), Daun(pha), Otik(pha), Peca(pce), Pavlassy(pha), Holly(pha), Spinal(pha), Tintin(pha), B.one.k(pha), Jeytee(pha), Hellectro(pha), Peter Muff(pha), Revolt(pha), Drastics(pha), ?oko(pce), Marshall(pha), Ice(pha), Hozzy(pha), Mersi(pha), Adam Cloud (pha), Bim.bo(pha), Alibabas (Kvr)

© 2006 DJ Carrione