DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
24.09.2008
Již za necelý m?síc budu mít to pot?šení vystoupit po boku ikony sv?tového trance Leona Bolier v ostravském klubu Fabric. Leon zde uvede své nov? vydané debutové album Pictures.

Blížící se párty Beats & Melody, která prob?hne v sobotu 18. ?íjna v ostravském klubu Fabric se stala oficiální zastávkou tour Leona Boliera k jeho dvojdiskovému debutovému albu Pictures, jehož vydání je plánováno na záv?r zá?í 2008. Že je se opravdu na co t?šit sv?d?í Bolierova dosavadní produkce, která se v posledních letech rozr?stala opravdu závratným tempem jedné skladby ?i remixu m?sí?n?. Nakolik je Bolierova tvorba cen?na je patrné z mnoha kladných ohlas?, ale ostatn? ud?lejte si sv?j vlastní názor i vy 18. ?íjna v Ostravském Fabricu. Poj?te si užít jedine?nou atmosféru Album Release Tour, která krom? jediné plánované zastávky na území ?R navštíví i Skotsko, Norsko, Irsko a samoz?ejm? i Holandsko. Na ?eské zastávce tour doprovodí Leona Boliera celkem na dvou podiích jeho stájový kolega Galen Behr, který je spoluautorem jedné albové skladby, a rovn?ž holandští Signum Djs. Tyto ikony sv?tového trance budou dopln?ni o zástupce ?eské trance a house scény.

Leon Bolier

Narodil se roku 1980 v Holandsku. Jeho život byl s hudbou spjatý již od útlého d?tství, kdy navšt?voval hodiny hry na klavír. V pr?b?hu dospívání nalezl jako mnoho jeho vrstevník? oblíbení v elektronické hudb?, ovšem necht?l pouze pasivn? poslouchat a pokoušel se o své první producentské kr??ky. Zpo?átku byl Bolier uchvácen housem, ovšem po poslechu dnes již klasické hymny trance Cafe del Mar od Energii 52 v?d?l, že trance teprve bude to pravé, kde uplatní sv?j cit pro melodii získaný b?hem hodin hry na klavír.

První Bolierovi oficiální tvorby se publikum do?kalo v letech 2002 a 2003, kdy spole?n? se svým starším bratrem Bartem zakládají projekt Subsphere pozd?ji Mindsensation , který se mimojiné blýskl remixem skladby Calling your Name pro zna?ku Warner Music, s níž m?la co do?in?ní i producentská ikona BT alias Brian Wayne Transeau.

V roce 2004 Leon Bolier nastupuje sólovou dráhu a za?íná produkovat pod jmény Inner Stories, LWB, Precursor nebo Surpresa ?i v koprodukci s Bart Van Wissenem jako B&W, nebo s Menno de Jongem cobi Solar Express a jeho hv?zda za?íná zá?it. Jeho tvorba vychází na mnoha labelech mezi n?ž pat?í nap?. Black Hole Recordings, Armada Music, Liquid Recordings, ID&T, Ministry Of Sound ?i Sony BMG Music Entertainment (Germany).

B&M info

T?etí pokra?ování B&M prob?hne v ostravském klubu Fabric, kde se na dvou podiích p?edstaví Signum Djs, Leon Bolier, Galen Behr, Revolt, Depress, Michael Scuberman, Carrione aka Diesel Phunk, FGSuckers, Danny May, Timo Timonen & George L a D'Safo & Marco Key. Vstupné v cen? 250 K? bude možné zakoupit na pokladn? klubu v den konání akce.

Pro pravidelný p?ísun 100% zaru?ených informací o podzimní Beats & Melody doporu?ujeme krom? hudebních server? sledovat i webové stránky http://www.myspace.com/bamparty ?i http://www.idj.cz/bamparty/.

Beats & Melody 3 - Leon Bolier Album Release Tour
So 18.10.2008 - Fabric, Ostrava
Main stage:

Signum Djs, Leon Bolier, Galen Behr, Revolt, Depress, Michael Scuberman
RAVE.cz house stage:
Carrione aka Diesel Phunk, FGSuckers, Danny May, Timo Timonen & George L , D'Safo & Marco Key

© 2006 DJ Carrione