DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
05.10.2008
Kdo je Galen Behr? Nebo vám n?co ?íká Ava Mea? Je mladý a jeho ?as ješt? p?ijde, ovšem již nyní má na svém produk?ním kont? bohatou nabídku v?etn? hitu In The End. O jeho kvalitách se budete moci p?esv?d?it již 18. ?íjna v rámci párty Beats & Melody 3 v Ostravském klubu Fabric.

Blížící se párty Beats & Melody aneb oficiální zastávka tour Leona Boliera k jeho dvojdiskovému debutovému albu Pictures, která prob?hne v sobotu 18. ?íjna v ostravském klubu Fabric p?edstaví krom? samotného autora alba i jeho stájového kolegu a spoluautora jedné skladby holandského Galena Behra.

Kdo vlastn? Galen Behr je?

Galen Behr se narodil 19. zá?í 1986 v holandském Rotterdamu. Jako dít? školou povinné navšt?voval hudební školu, kde studoval hru na housle. K elektronické hudb? se poprvé dostal již ve svých deseti letech a dle svých slov se stává Trance jeho životním stylem, který pozd?ji ve svém okolí ší?í i za pomoci mixu a gramofon?. Na melodie bohaté sety to je p?esn? Galen Behr. V lét? roku 2002 se Galen poprvé ocitá v roli producenta. Rodí se první remix skladby Indigo od Ferryho Corstena. Do konce roku 2004 má na svém kont? nejen spolupráci s Tiëstem, Arminem van Buurenem a Ferry Corstenem, ale i své první dva singly vydané pod jménem Passiva.

Rok 2005 symbolizuje Galen?v další vývoj. Hledá se nová identita, která rozší?í hudební záb?r a tou se stává projekt Ava Mea, který p?edstavuje progresivn?jší formu produkce. Hned záhy nový vítr do plachet p?ináší ovoce v podob? hitu In The End. Ovšem hitem, který Galena Behra doslova katapultoval do širokého pov?domí, se stala skladba Carabella vycházející na sklonku ?íjna 2006.

Dnes má Galen Behr na svém kont? celou ?adu skladeb, které odrážejí jeho zalíbení v melodiích. Jeho tvorbu naleznete v nabídce label? Black Hole Recordings, Armada Music, Anjunabeats ?i Sony BMG Music Entertainment (Germany) a uslyšíte v nejednom setu sv?tových trance stars.

B&M info

T?etí pokra?ování B&M prob?hne v ostravském klubu Fabric, kde se na dvou podiích p?edstaví Signum Djs, Leon Bolier, Galen Behr, Revolt, Depress, Michael Scuberman, Carrione aka Diesel Phunk, FGSuckers, Danny May, Timo Timonen & George L a D'Safo & Marco Key. Vstupné v cen? 250 K? bude možné zakoupit na pokladn? klubu v den konání akce.

Pro pravidelný p?ísun 100% zaru?ených informací o podzimní Beats & Melody doporu?ujeme krom? hudebních server? sledovat i webové stránky http://www.myspace.com/bamparty ?i http://www.idj.cz/bamparty/.

Beats & Melody 3 - Leon Bolier Album Release Tour
So 18.10.2008 - Fabric, Ostrava
Main stage:

Signum Djs, Leon Bolier, Galen Behr, Revolt, Depress, Michael Scuberman
RAVE.cz house stage:
Carrione aka Diesel Phunk, FGSuckers, Danny May, Timo Timonen & George L , D'Safo & Marco Key

© 2006 DJ Carrione