DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
09.05.2006
V sekci Gallery p?ibily fotografie z mých návšt?v v KD P?estavlky, MCM Králíky u Nového Bydžova a lo?ské rezidentury na noci Meccamix v pražském klubu Mecca.

Kamikaze Redsun 2005
V tomto p?ípad? se m?lo p?vodn? jednat o v?bec první open air festival roku 2005, ovšem nic není bez komplikací, proto jsme museli na nátlak m?sta vše na poslední chvíli p?esunout do náhradních prostor. Avšak jak je patrné z fotek, všichni jsme si to náramn? užili.

Meccamix 16.9.2005
Fotografie z mé poslední noci Meccamix v pražském klubu Mecca cobi rezidenta. Noc i p?es svou vysokou úsp?šnost po tomto ve?eru zm?nila pojetí, což se odrazilo na nutné obm?n? rezidentních djs. Každopádn? z on?ch devíti m?síc? mé rezidentury na Meccamixu jsem si odnesl spoustu nezapomenutelných zážitk?.

10 let MCM Králíky
Fotografie z desátých narozenin tolik oblíbeného prostoru MCM Králíky u Nového Bydžova, kde jsme m?li p?vodn? vystoupit s matadorem rádia Evropy 2 Markem ?e?ichou. Ale ne vždy jde vše jako po drátkách a tento ve?er kole?ka opravdu zavrzala, proto Marek ?e?icha bohužel nevystoupil. Nicmén? atmosfé?e ve?era to neubralo, což je vid?t z fotoreportu. A pokud by vám nesta?ilo obrazové sv?dectví ve?era, tak v?zte, že v sekci Downloads naleznete i záznam mého setu z této noci.

Carrione aka Diesel Phunk Meccamix rezident
Pár drobných momentek ze všech nocí Meccamix p?i nichž jsem si mimojité st?ihnul set na 4 gramofony s Marblem (UK) nebo JJ aka Jesus at Work (UK).
© 2006 DJ Carrione