DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
14.10.2008
Do startu párty Beats & Melody 3 zbývá již pouze pár dn? a nám zbývá milá povinnost p?edstavit hlavní hv?zdu ve?era, kterými jsou holandští Signum. Kdo se skrývá pod tímto jménem? Kdo zná, ten ví a vy ostatní v?zte, že tito pánové si bezesporu zaslouží být hv?zdami ve?era. Však se p?esv?d?te osobn? 18.10. v ostravském Fabricu.

Signum, seznamte se!

Pod názvem Signum se skrývá dvojice djs a producent?, jež se spolu znají již od školních lavic. Jejich spole?ný zájem o elektronickou hudbu a zájem o první experimenty v domácím studiu p?erostli v intenzivní vzájemnou spolupráci, která však byla p?erušena spolu s ukon?ením školní docházky. V této dob? se cesty mladi?kých producent? rozcházejí, avšak hudební nadšení z?stává.

Pascal Minnaard a Ronald Hagen i nadále tvo?í sólov?. V této dob? Pascal získává sv?j první kontrakt od labelu BPM Dance, kde vydává svou prvotinu „Inside a Rainbow“. Název budoucí formace Signum vzniká spole?n? se vydáním druhého desky se skladbami „Flow of Knowledge”, „The Other Side” a „Adaptor“.

Je tomu náhoda ?i osud nevíme, ale jisté je, že se zna?kou BPM Dance pozd?ji podepisuje kontrakt i Ronald Hagen, což vede k op?tovnému spojení p?átel, kte?í za?ínají spole?n? tvo?it pod zna?kou Signum a spolupráce je to více jak plodná. Hned první singl s názvem „What Ya Got 4 Me“ se stává hitem, který se i po ?ty?ech letech od vydání díky reedici umís?uje na 36 p?í?ce britského žeb?í?ku prodávanosti. Dnes je tato skladba oprávn?n? nazývána trance klasikou. Signum již v této dob? i remixují, ?ímž si mohou p?ipsat další úsp?ch v podob? remixu skladby „Bulgarian“ pro projekt Travel, jež rovn?ž prorazil do pop?edí klubových hitparád.

Britský producent a dj Scott Mac byl tvorbou Signum doslova uchvácen, což vedlo ke vzájemné spolupráci, jejímž následkem vznikl další klubový hit v podob? singlu „Coming On Strong“, který Signum katapultoval do širokého pov?domí. Následn? p?ichází na ?adu celá plejáda remix? nap?. Lost Tribe - "Game Master", Blank & Jones - "After Love", KayCee - " Escape", Straydog (Dj Tiesto) - " Mirror ", Alice Deejay & DJ Jurgen - "Better of Alone", Yves the Ruyter - "To the Rythem", Spacebrothers - " Shine " ?i ATB - " 9pm (Till i come)".

Po období remix? se navracejí Signum op?t k vlastní produkci a vydávají skladby „Solar Level“ ?i „First Strike“, které jsou podpo?eny nap?. Arminem van Buurenem, Ferry Corstenem , Dj Tiestem, Marcem V, Johnem 00'Flemmingem.

V roce 2001 se Pascal s Ronem za?ínají v?novat i djingu. V roli djs debutují ve slavném Gatecrasheru, po n?m následují vystoupení v dalších významných britských klubech jako Godskitchen, Passion nebo Slinky ?i na festivalech Global Gathering nebo Homelands. Pozd?ji vystupují i ve vzdálen?jších destinacích nap?. Jihoafrické republice, Japonsku, Kanad?, Ibize.

S rokem 2003 p?ichází zánik domovského labelu BPM Dance a p?echod Signum pod k?ídla zna?ky Armada Music. Skladba „Push Through“ byla prvním singlem vydaným u nov? vzniklého sublabelu A State of Trance, který byl pojmenován po známé rádiové show Armina van Buurena. Tento singl se op?t setkal s velkým úsp?chem po celém sv?t?.

Rok 2004 p?inesl spolupráci s Anitou Kelsey, což vedlo k vydání siglu „Come Around Again“ po n?mž následoval masivní „The Timelord“. Signum remixují Delerium – „Truly", Laura Turner – „Soul Deep", Misja Helsloot – „First Second", Dj Danjo & Rob Styles – „Duende". V tomto roce rovn?ž dochází k op?tovnému vydání skladeb „First Strike“ a "Second Wave“, které nov? získali tech-trance kabátek.

V roce 2005 se Signum ú?astní velkolepé tour po Austrálii a Novém Zélandu po boku The Prodigy, Armanda van Heldna, M.I.K.E.a, Rank 1 a jiných. V tomto roce Pascal s Ronem rovn?ž remixují budoucí hymnu párty Sensation White 2005, kterou byla skladba „Serenity“ od Armina van Buurena.

Co tedy máme od Signum djs o?ekávat? Dnes se tato dvojice prezentuje trance, techno, tech-trance a progressive zvukem, kterým si získali mnoho fanoušk? po celém sv?t?. Jejich vystoupení pat?í k celosv?tov? žádaným, protože Signum p?edstavují aktuální zvuk novodobého trance. Jejich tvorbu naleznete v nejednom recordbagu p?edních sv?tových djs, což rovn?ž potvrzuje tvrzení o kvalit? dvojice Signum. Co nám tedy zbývá, když všechny indicie nazna?ují kvalitní hudební zážitek? Už nám zbývá se p?esv?d?it na vlastní k?ži, což bude možné 18.?íjna v ostravském klubu Fabric na párty Beats&Melody 3.

B&M info

T?etí pokra?ování B&M prob?hne v ostravském klubu Fabric, kde se na dvou podiích p?edstaví Signum Djs, Leon Bolier, Galen Behr, Revolt, Depress, Michael Scuberman, Carrione aka Diesel Phunk, FGSuckers, Danny May, Timo Timonen & George L a D'Safo & Marco Key. Vstupné v cen? 250 K? bude možné zakoupit na pokladn? klubu v den konání akce.

Pro pravidelný p?ísun 100% zaru?ených informací o podzimní Beats & Melody doporu?ujeme krom? hudebních server? sledovat i webové stránky http://www.myspace.com/bamparty ?i http://www.idj.cz/bamparty/.

Beats & Melody 3 - Leon Bolier Album Release Tour
So 18.10.2008 - Fabric, Ostrava
Main stage:

Signum Djs, Leon Bolier, Galen Behr, Revolt, Depress, Michael Scuberman
RAVE.cz house stage:
Carrione aka Diesel Phunk, FGSuckers, Danny May, Timo Timonen & George L , D'Safo & Marco Key

© 2006 DJ Carrione