DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
22.11.2008
Sobotní Experience v kosteleckém klubu Mystery bude ve znamení p?edváno?ní hudební nadílky, protože jinak se plánovaný program nedá nazvat. Za gramofony jsem si pozval i mého velice oblíbeného souputníka B.One.Ka, který rozhodn? umí rozhýbat.

Nev??íte? V??te, protože sami o sob? jsme již mnohokrát potvrdili, že umíme vzít za pult a pokud jste m?li to št?stí a zastihli jste nás ve spole?ném setu na dva ?i ?ty?i gramofony, tak jist? potvrdíte, že to byla jízda. Na každé naše spole?né vystoupení se t?ším.

Techno, Trance, Progressive p?kn? po hromad? a to v?etn? všech zásadních hitovek klubové scény a samoz?ejm? si ?ízneme i n?jakou tu rockovou klasiku ?i p?ed?lávku mnohdy neuv??itelných v?cí. P?ij?te a poznejte! Stále nev??íte? Poznejte tuto sobotu v Kostelci nad Labem a klubu Mystery.

© 2006 DJ Carrione