DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
19.12.2008
Dnes ve?er vystoupím spole?n? s Dji Daunem a Niftym v pražském Bon Cafe. Start ve 21 a konec minimáln? ve 2 ráno. Ideální start nového a zárove? i posledního p?edváno?ního víkendu. Doporu?ená kombinace váno?ní nálady, koktejl? a hudby bude spln?na.

Dnes ve?er vystoupím spole?n? s Dji Daunem a Niftym v pražském Bon Cafe. Start ve 21 a konec minimáln? ve 2 ráno.

Copak by se dalo o?ekávat od akce, kde vystoupím spole?n? s vždy veselým a poskakujícím djem Daunem a p?emýšlivým a rozvážným djem Niftym? Samoz?ejm?, že jen kupa zábavy v hávu houseov? – progresivním až trance vln?ní.

DJ Daun

DJ Nifty

Bon Cafe

Bon Cafe naleznete na nám?stí Republiky v t?sné blízkosti tramvajových stanic. Bon Cafe je designová kavárni?ka a sou?asn? DJ bar, kde vám namíchají jak vynikající koktejly, tak i super mixy tane?ní klubové muziky. Bon Café je ideálním strategickým místem v centru Prahy, kde se m?žete setkat s p?áteli, p?kn? se naladit a pak t?eba vyrazit do blízkých klub?.

© 2006 DJ Carrione