DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
12.05.2006
Od po?átku tohoto m?síce jsem zastupován i novým bookingem Czech-Dance.com.

Czech-Dance.com je pom?rn? mladým projektem, který již nyní nabízí na svém webu www.czech-dance.com informace z oblasti trance a progressive. Tato hudebn? zam??ená paleta informací obsahující fotoreporty, tiskové zprávy a reportáže je oko?en?na i špetkou techni?t?ji zam??ených informací, jež ?tená??m p?edstavují novinky z oblasti nejen djské techniky.

Tento projekt se ovšem nezam??uje pouze na prosté poskytování infomací, tento projekt se zam??uje i na ší?ení svého pohledu na sou?asné d?ní v trance a progressive pomocí zastupovaných djs, kte?í se na po?átku tohoto m?síce rozrostli i o mou mali?kost.

V p?ípad? zájmu o booking p?es Czech-Dance.com využijte mail: booking@czech-dance.com.
© 2006 DJ Carrione