DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
05.03.2009
Další Scandal night prob?hne již v polovin? m?síce b?ezna. Hlavními protagonisty ve?era bude má osoba a dj Revolt ve speciální 4 decks & 2 mixers show. Dále vystoupí dj Kactus a dj Danek v back2back setu, slovenský Past-Rascala v dnb setu a domácí Tom-son s Mírou Šmardou.

Op?t po m?síci je tu další Scandal Night. Klubovou hudbou nabitá noc op?t nabídne po?ádnou porci tane?ní hudby, ovšem bacha tentokrát i speciální show a rozší?ený hudební záb?r.

Hlavním lákadlem noci bude speciální vystoupení hlavních host? ve?era pražské dvojice djs Carrione aka Diesel Phunk a Revolta, kte?í se jednak p?edstaví v klasických dj setech, ale hlavn? naživo p?edvedou 4 decks & 2 mixers show a to bude jízda.

Neobávejte se, že bychom nechali všechny ?ty?i gramofony spát po zbytek noci. Ba naopak. Domácí Kactus se utká s djem Dankem v pingpong ?i back2back setu. Nejste si jisti, co to znamená? Nevadí p?ij?te a uvidíte!

Už dlouho voláte po po?ádném drumandbassu a my jsme vás vyslyšeli, ale budete si muset po?kat až na 25.dubna, kdy vám naservírujeme sli?nou Im Cyber. Tentokrát vám nabídneme náplast v podání slovenského Past-Rascala. Nojo už je to tak, rozší?ili jsme hudební nabídku noci i o drumandbass.

Další program noci je jasný, protože jména dj? Tom-sona a Míry Šmardy hovo?í sama za sebe.

T?šíme se na vás v sobotu 14. b?ezna na další Scandal Night v sedl?anském klubu Pohoda.

© 2006 DJ Carrione