DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
19.03.2009
Po úsp?šné párty s Ed Rushem zavítá již tento víkend do známého klubu Lokalita ve Slaném u Prahy nejpopulárn?jší a nejúsp?šn?jší ?eský DJ, producent, dlouholetý rezident Summer Of Love a zakladatel labelu Bohemian Recordings, Michael Burian.

Po úsp?šné párty s Ed Rushem zavítá již tento víkend do známého klubu Lokalita ve Slaném u Prahy nejpopulárn?jší a nejúsp?šn?jší ?eský DJ, producent, dlouholetý rezident Summer Of Love a zakladatel labelu Bohemian Recordings, Michael Burian. Poprvé v historii klubu Lokalita odehraje v sobotu 21.3.2009 sv?j dvouhodinový set novodobý klasik, profesionál nesporných kvalit mezi djs a producent aktuáln? úsp?šného hitu Vltava – Michael Burian na akci m?síce v Lokalit?.

Michael Burian Info: www.michaelburian.com

Michael Burian pat?í k nejznám?jším um?lc?m moderní hudební scény. V sou?asné dob? je jedním z nejvyhledávan?jších dýdžej? St?ední Evropy a jeho vystoupení m?žete slyšet na eventech po celé Evrop?. Jako první ?eský DJ získal na za?átku roku 2008 pozvání na Winter Music Conference v Miami. Ta je považována za nejzásadn?jší událost roku na tane?ní scén? a p?ipodob?ována t?eba k festivalu v Cannes ve filmové branži a práv? zde se rozhoduje o trendech pro celý p?íští rok. Své sety odehrál na nejv?tších festivalech po celém sv?t? po boku sv?tových dj špi?ek. V??íme, že vystoupení Michaela Buriana na nejo?ekávan?jší akci v Arén? se stane nezapomenutelným hudebním zážitkem pro spousty milovník? elektronické hudby a svým osobitým setem, komponovaným na nejmodern?jší dj technice nadchne všechny p?ítomné.

Headlinera párty doplní také pražský Carrione, Dj Tzésar nebo domácí residenti Phil Marias a Wadim.

Carrione aka Diesel Phunk Info: www.djcarrione.com

Carrione aka Diesel Phunk hraje od roku 1999. V minulosti resident klub? Mecca, XT3, Industry 55 ?i Spiral clubu. Tento dj za dobu svého p?sobení na tane?ní scén? navštívil všechny významné ?eské a slovenské kluby v ?ele s pražskou Radostí FX, ostravským Fabricem ?i bratislavským U-clubem, kde si zahrál nejen po boku ?esko - slovenské djské špi?ky, ale i zahrani?ních hv?zd. Tento dj za dobu svého p?sobení na tane?ní scén? okusil mnoho rolí a prošel hudebním vývojem od po?áte?ní techno euforie p?es jemné vln?ní house až po dnešní polohu univerzálního dje pracujícího s publikem za p?isp?ní toho nejlepšího z house, trance, techtrance a progressive.

Tzésar Info: www.myspace.com/tzesar

Tzésar je dj, producent a promotér z východních ?ech podílející se již t?etím rokem na š???e warm up párties Summer Of Love, která loni ?ítala tém?? 20 zastávek a byla nejv?tší warm up akcí v historii všech festival? a tane?ních událostí v ?R. Krom? organizace párties se sou?asnou ?eskou dj špi?kou se v?nuje redaktorské ?innosti v oblasti elektronické hudby pro r?zná internetová média a je redaktorem ?asopisu XMAG. Dlouhá léta bylo jeho prioritním stylem hraní techno, ale vzhledem k r?znorodosti produkovaných akcí a velké sbírce music se v sou?asné dob? nevyhýbá ani houseu nebo progressive soundu.

Akce za?íná ve 21 hodin. Vstupné je 100 K?. P?ij?te p?ivítat jaro s tím nejlepším ze sou?asné moderní tane?ní music.

21.3.2009 MICHAEL BURIAN
klub Lokalita, Slaný
support djs: Carrione aka Diesel Phunk, Tzésar, Phil Marias, Wadim
start: 21.00 vstup: 100 K?
info: www.lokalita.net

© 2006 DJ Carrione