DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
27.03.2009
Pražský klub Vertigo p?ipravuje zcela novou klubovou noc Beautiful Bodies & Beats party. Tato noc nabídne alternativu k no?nímu klubovému životu. Bude dostate?n? sexy a samoz?ejm? i groovy. První díl nové noci odstartuje 11. dubna tohoto roku.

P?eložíte-li beautiful bodies & beats do ?estiny a uvážíte-li, že Vertigo neslibuje nesplnitelné, pak o této party víte to nejpodstatn?jší: v klubu budou znít beaty tane?ní hudby a bude tam plno krásných t?l. Ale na sli?né tane?nice a holky naho?e bez zapome?te, to je dnes prakticky standard a nosili bychom d?íví do lesa. Zato o svalnaté t?lo po?ádného chlapa, ?i „jen“ o atletickou klukovskou postavu v pražských klubech prakticky nezavadíte. P?ij?te proto v sobotu 11. dubna do Vertiga.

Svalnatými a atletickými figurami se to tam bude jen hemžit. Go-go tane?níci se tentokrát budou muset prokázat nejen pohybovým talentem, ale i dobrou postavou. Další do p?l t?la svle?ení pánové se ujmou rolí hostitel?. Budou p?íjemní, zábavní, ale hlavn? sexy. A kdo by se snad ostýchal p?ímého setkání s nimi, dá asi p?ednost videoprojekci speciáln? p?ipravené pro tuto párty serverem CzechYoungMuscle.com, v jehož režii bude i p?lno?ní live muscle show. Pózovat totiž bude jeden z top model? tohoto serveru. T?eba to bude práv? on, kdo vyhecuje alespo? pár kluk? z ?ad návšt?vník?, aby svlékli tri?ko, prodali formu z fitka a zapa?ili si naho?e bez. V zahrani?ních klubech to bývá b?žné, a proto ani my za to nebudeme nikoho peskovat, práv? naopak.

T?í?lenná porota v ?ele s produk?ní Vertiga Evou podrobí polosvle?ená t?la p?ísnému hodnocení a kolem druhé hodiny po p?lnoci odm?ní hosta s nejlepší postavou opravdu vybraným dárkem – od klubu Vertigo dostane lahev pravého šampa?ského Moet & Chandon Brut Impérial v cen? 2600 K?!

Jde o vyváženou sm?s t?í odr?d, navozujících pocit pohody a p?íjemného rozpoložení. V??íme, že tento netradi?ní program osloví nejen naši klientelu, ale že bude i dost atraktivní pro pražskou gay scénu. Naši BBB party proto podporuje televizní moderátor Honza Musil, jeho Klub 21 a internetový portál Gaylife.cz. BBB party by asi nevznikla bez hlavního protagonisty, který se svojí gay orientací rovn?ž netají: noviná?e, fotografa, moderátora a dýdžeje v jedné osob?, Petra Holmana. Na projekcích uvidíte jeho fotky a videa a v p?l dvanácté za?ne jeho dvouhodinový tranceový set. O další porce muziky se postarají djs Carrione aka Diesel Phunk a dvojice Lazy Doctors.

© 2006 DJ Carrione