DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
09.04.2009
Doslova hodiny nás d?lí od startu nové noci Beautiful Bodies & Beats v pražském klubu Vertigo a p?ípravy startu nové noci jsou v plném proudu, což si vyžádalo drobnou zm?nu v djském obsazení. P?vodn? avizovaného dje Niftyho nahradí dvojice djs Lazy Doctors.

P?ipomínáme, že koncept akcí Beautiful Bodies & Beats nabízí alternativu k b?žným klubovým akcím.

Párty Beautiful Bodies & Beats se bude hemžit svalnatými a atletickými figurami. Go-go tane?níci se budou muset prokázat nejen pohybovým talentem, ale i dobrou postavou. Další do p?l t?la svle?ení pánové se ujmou rolí hostitel?. Budou p?íjemní, zábavní, ale hlavn? sexy. A kdo by se snad ostýchal p?ímého setkání s nimi, dá asi p?ednost videoprojekci speciáln? p?ipravené pro tuto párty serverem CzechYoungMuscle.com, v jehož režii bude i p?lno?ní live muscle show. Pózovat totiž bude jeden z top model? tohoto serveru. T?eba to bude práv? on, kdo vyhecuje alespo? pár kluk? z ?ad návšt?vník?, aby svlékli tri?ko, prodali formu z fitka a zapa?ili si naho?e bez. V zahrani?ních klubech to bývá b?žné, a proto ani my za to nebudeme nikoho peskovat, práv? naopak.

T?í?lenná porota v ?ele s produk?ní Vertiga Evou podrobí polosvle?ená t?la p?ísnému hodnocení a kolem druhé hodiny po p?lnoci odm?ní hosta s nejlepší postavou opravdu vybraným dárkem – od klubu Vertigo dostane lahev pravého šampa?ského Moet & Chandon Brut Impérial v cen? 2600 K?!

Jde o vyváženou sm?s t?í odr?d, navozujících pocit pohody a p?íjemného rozpoložení. V??íme, že tento netradi?ní program osloví nejen naši klientelu, ale že bude i dost atraktivní pro pražskou gay scénu. Naši BBB party proto podporuje televizní moderátor Honza Musil, jeho Klub 21 a internetový portál Gaylife.cz. BBB party by asi nevznikla bez hlavního protagonisty, který se svojí gay orientací rovn?ž netají: noviná?e, fotografa, moderátora a dýdžeje v jedné osob?, Petra Holmana. Na projekcích uvidíte jeho fotky a videa a v p?l dvanácté za?ne jeho dvouhodinový tranceový set. O další porce muziky se postarají djs Carrione aka Diesel Phunk a dvojice Lazy Doctors.

© 2006 DJ Carrione