DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
09.04.2009
Trance a progressive klubová noc Beats and Melody op?t navštíví plze?ský klub Neutral v pátek 1. kv?tna. O atmosféru noci se postarají djs Revolt a Acidflash. Speciálními hosty ve?era budou pražský dj Carrasco a zkušený harcovník ?eské tane?ní scény Carrione aka Diesel Phunk.

Každý jist? znáte známé po?ekadlo „B?ezen, za kamna vlezem. Duben, ješt? tam budem. Máj vyženeme kozy v háj.“, tak na toto po?ekadlo v klidu zapome?te, protože kozy o prvním dubnovém dnu prohán?t rozhodn? nebudeme. Zato budeme prohán?t vše živé, co se nachomýtne do plze?ského klubu Neutral, protože první kv?tnový den tohoto roku bude ve znamení t?etího pokra?ování trance a progressive noci Beats and Melody night.

Za gramofony se v pr?b?hu ve?era objeví osv?d?ení djs Revolt (vosaagency.com) a Acidflash (idj.cz/acidflash), kte?í p?edstaví své májové hosty pražského dj Carrasca (idj.cz/carrasco) a ost?íleného matadora ?eské tane?ní scény dje Carrione aka Diesel Phunka (djcarrione.com).

Dj Carrione aka Diesel Phunk


Hraje od roku 1999. V minulosti resident klub? Mecca, XT3, Industry 55 ?i Spiral clubu. Tento dj za dobu svého p?sobení na tane?ní scén? navštívil všechny významné ?eské a slovenské kluby v ?ele s pražskou Radostí FX, ostravským Fabricem ?i bratislavským U-clubem, kde si zahrál nejen po boku ?esko - slovenské djské špi?ky, ale i zahrani?ních hv?zd nap?.: Bena Longa (Space Djs), Xentrixe, Paula Macka, Leona Boliera, Signum, Galena Behra, Lee Daggera, Marbla, Richarda Mowbraye, JJ aka Jesus at Work, Nippy, Luke Suna, Hypertraxx, Marca di Micoli a dalších. Carrione zárove? opakovan? vystoupil na rádiích Evropa 2, Wave a mexickém rádiu Masmusic.

Hudební rétorika není této osobnosti zcela cizí, však zkušenosti jsou ?erpány z bohaté minulosti. Tento dj za dobu svého p?sobení na tane?ní scén? okusil mnoho rolí a prošel hudebním vývojem od po?áte?ní techno euforie p?es jemné vln?ní house až po dnešní polohu univerzálního dje pracujícího s publikem za p?isp?ní toho nejlepšího z house, trance, techtrance a progressive.

Revolt


Vzpoura, povstání, odpor, t?mito slovy se dá vyjád?it význam slova revolt. A p?esn? jimi se dá charakterizovat dj Revolt. Své djské za?átky si odbyl v olomouckém klubu Varna, kde hrál p?evážn? techno a hardtechno. To ho však nenapl?ovalo a pom?rn? brzy up?ednostnil svému srdci bližší progressive, trance a tech-trance v kombinaci s technem a efektním scratchingem, ?ímž dosahuje výrazn?jší dynamiky svých energických vystoupení.

Revolt je dj, který rád experimentuje. Hra ze t?í gramofon? nebo mnohahodinové sety nepostrádající nápaditost u n?j nejsou výjimkou.

Dj Revolt je i promotérem. Stojí za akcemi Beats and Melody a putovními rezidentními nocemi Beats and Melody night, které svému publiku p?edstavili nap?. Signum, Leona Boliera, Galena Behra, Re:Locate, dvojici Stoneface and Terminal, Sonorouse, Mike Foylea, Michaela C, Motku, ReOrdera, Eddie Sendera a další.

Carrasco


S aktivním DJingem za?al Carrasco už v roce 2000. Tento dj za dobu svého dosavadního p?sobení na tane?ní scén? prošel jako mnoho jiných hudebním vývojem od trance p?es kombinaci trance a techna až k sou?asnému návratu do vod energi?t?jších forem trance. Carrasco doposud hrál spíše v lokálních klubech, ovšem až na jednu výjimku, kterou byla jeho ú?ast na párty Housex Exlposion, na jejíž p?ípravách se i aktivn? podílel. Jeho zkušenosti jsou po letech znát, což dokazuje, že kvalitní djs se neobjevují pouze na akcích zvu?ných jmen. Však p?ij?te a posu?te sami.

Co dodat? Snad jen nám zbývá zvolání: Hynku, Viléme, Jarmilo, poj?te 1. máje do plze?ského Neutralu na další díl noci Beats And Melody Night.

Beats And Melody night 3 // Trance, Progressive
Pá 1.5.2009 // 21:00
Club Neutral, Plze? – Resslova 17
DJs:
Carrione aka Diesel Phunk, Revolt, Acidflash, Carrasco
Vstupné: 40 K?

© 2006 DJ Carrione