DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
10.06.2009
V sekci Gallery naleznete fotografie z povedené akce Crazy Night, která se odehrála na konci kv?tna v pod?bradském Momo baru. Za fotky d?kuji Maxovi z Techna.cz. Zárove? všem p?ítomným d?kuji za super atmosféru.

Akce se aspo? dle mého názoru vyda?ila, proto se s vámi velmi rád pod?lím o fotky z této noci. Ješt? jednou d?kuji všem p?ítomným za super atmosféru. Zárove? d?kuji autorovi fotek Maxovi z Techna.cz za jejich poskytnutí. Plný fotoreport z akce naleznete samoz?ejm? na stránkách Techno.cz.

© 2006 DJ Carrione