DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
26.09.2009
V sobotu 10.10.2009 se v ostravském klubu Fabric uskute?ní party Enjoy The Music 7. Pro v?tšinu z vás je ?íslo 7 ?íslem „št?stí“, proto v??íme, že i sedmá Enjoy The Music vám p?inese tu správnou porci št?stí a pozitivní energie.

V sobotu 10.10.2009 se v ostravském klubu Fabric uskute?ní party Enjoy The Music 7. Pro v?tšinu z vás je ?íslo 7 ?íslem "št?stí", proto v??íme, že i sedmá Enjoy The Music vám p?inese tu správnou porci št?stí a pozitivní energie. Za tímto ú?elem si DJ Piri, jenž má tuto noc na starost, pozval dva hosty, kte?í vám v?etn? Piriho zprost?edkují p?ísun této energie prost?ednictvím kvalitních house beat?.

První kdo se v sobotu 10.10. p?edstaví za DJským pultem bude již zmín?ný DJ Piri. Ostravský DJ, který za dobu svého p?sobení na klubové scén? hrál na nespo?et parties a festivalech po celé ?eské republice. Krom toho vystoupil také v zahrani?í, kde si svými sety podmanil návšt?vníky anglických, polských ?i slovenský klub?. Na party Enjoy The Music se Piri p?edstaví s progressive house setem "jemn? st?ihnutým" starými old school peckami.

Piriho následn? vyst?ídá pražský DJ Carrione aka Diesel Phunk, který se na ?eské tane?ní scén? pohybuje p?es 10 let. Tato osobnost krom? DJingu v?nuje i vlastní produkci a organizováním parties po celém území ?eské republiky. V minulosti resident klub? Mecca, XT3, Industry 55 ?i Spiral clubu. Za dobu svého p?sobení navštívil všechny významné ?eské a slovenské kluby v ?ele s pražskou Radostí FX, ostravským Fabricem ?i bratislavským U-clubem, kde si zahrál nejen po boku ?esko - slovenské DJské špi?ky, ale i zahrani?ních hv?zd nap?.: Bena Longa, Paula Macka, Leona Boliera a dalších. Carrione zárove? opakovan? vystoupil na rádiích Evropa 2, Wave a mexickém rádiu Masmusic.

Za bookingovou agenturu Strobe uzav?e party Enjoy The Music svým setem DJ Mildee – spoluorganizátor a rezident úsp?šné moravské party Sonne Edition, která hostila jména jako Da Hool, Reaky... Mildeeho set se z gradující atmosférou ponese v duchu elektra a energické house music, proto byste m?li z?stat až do konce a nechat si dobít svou energii až do úplného maxima.

© 2006 DJ Carrione