DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
10.01.2010
Je konec s vyspáváním opice, lenošením a o?ekáváním p?íchodu sn?hových muž?. Víme, že oslav p?íchodu nového roku bylo dost, ale ?trnáct dní volna vám muselo sta?it, no a né?! Po?ádáme pro vás první restart roku 2010 s názvem Beats and Melody Night. Kdy? V sobotu 16. ledna. Kde? V Plze?ském klubu Neutral.

Nápl? skleni?ek necháme na vás, ovšem nápl? vašich uší bude pln? v režii trance a progressive.

Gramofony po celou noc budou okupovat ost?ílení banditos ve složení Carrione aka Diesel Phunk, Revolt, Deepress, Acidflash a Trent, kte?í rozhodn? ví jak rozhýbat t?la. Nev??íte? Tak se p?ij?te mrknout a ud?lejte si sv?j vlastní názor. Dáme vám ochutnat ob?as klidného, ale p?evážn? dosti energetického vln?ní, které bude oko?en?no scratchy Carrione aka Diesel Phunka ?i speciálním back to back setem dvojice Revolt & Deepress. Ale nebojte se ani zbytek osazenstva se s vámi rozhodn? nebude mazlit. Když restart tak po?ádný!

Takže, první kalba roku 2010 odstartuje v sobotu 16. ledna v plze?ském Neutralu (Resslova 2769/17, Plze?). Vstupné a zábava je zdarma. A pozor, nejv?tší kali? ve?era vyhraje po?ádnou dávku sektu. Restartujte a bouchejte špunty!

© 2006 DJ Carrione