DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
06.02.2010
Po úsp?šném listopadovém vystoupení na akci FRESH v Benešov? u Prahy se m? organizáto?i rozhodli pozvat i na letošní první díl této párty, který se odehraje v pátek 12. února v domácím prost?edí Fortuny. Supportem mi budou rezidenti této akce Miora a Depe.

Pozitivní ohlas z mého listopadového vystoupení na akci FRESH m? natolik pot?šil, že jsem ani chvilku neváhal a nabídku na vystoupení v rámci prvního dílu roku 2010 p?ijal. Navíc bude tento díl i oslavou Valentýna, tak pro? si jej neužít naplno? Vzhledem k p?edchozímu nejv?tšímu ohlasu na mou trance polohu, si pro vás p?ipravuji vystoupení zasv?cené výhradn? tomuto stylu, který vám p?edstavím jak v energické poloze, tak neopomenu ani na zasn?né létání v oblacích. No už nyní jsem zv?dav, jak se vám mé vystoupení bude líbit.

Specialitkou ve?era, pokud ovšem vše p?jde podle plánu, bude i vaše nep?ímá ú?ast v rádiové show Global Beats vysílané na mexickém rádiu Masmusic, protože jsem si práv? tento ve?er vybral pro nato?ení dalšího live setu, tak držte palce a postarejte se o atmosféru. Samoz?ejm? si v p?ípad? zájmu budete moci set stáhnout i na internetu a to konkrétn? na mém domovském webu djcarrione.com.

A nyní nazp?t k akci, protože nesmím zapomenout na ty, kte?í se po mém boku postaví za gramofony. T?mito dji jsou zárove? i organizáto?i akcí FRESH Miora a Depe. Rozhodn? se nemusíte bát, že by vás jejich vystoupení nudilo, protože opak je pravdou. Ostatn? nejlepší bude, když dorazíte a p?esv?d?íte se sami. Nevíte kam? Prostor Fortuny najdete ve Vnou?kov? ulici v Benešov? u Prahy nedaleko známého Benešovského KD. Start akce je naplánován na 21. hodinu a konec na 6. ráno.

Mé poslední upozorn?ní sm??uje na veselou sout?ž o lahev Bohemia Sektu. Pravidla sout?že jsou jednoduchá: p?ihlašte se na akci na stránce http://www.facebook.com/event.php?eid=333942980448, pošlete pozvánky kámoš?m, napište zajímavý komentá?, doražte na akci a máte šanci na výhru. Autor nejlepšího komentá?e, který zárove? dorazí na akci, bude po zásluze odm?n?n.

Párty rovn?ž m?žete podpo?it na adrese http://www.facebook.com/?ref=logo#!/event.php?eid=328873867588&ref=mf.

© 2006 DJ Carrione