DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
10.06.2010
Pohoda fest Sedl?any se nám blíží. Už za necelé dva týdny v sobotu 19.6. si budete moci užít 3 podia, 16 hodin hudby v podání Pio Squad, Tlaska?e, V3ska, Embassy, Katchy s MC Jacobem, Philipa TBC, mé mali?kosti ve spole?ném setu s djem Revoltem a dalších. Festival nabídne i doprovodný program v podob? Skate show.

Pohoda Club Sedl?any se rozhodl uspo?ádat první multižánrový festival, který v této lokalit? doposud chyb?l. Na t?ech pódiích se m?žete t?šit na bezmála 30 kapel a DJs ve stylech SKA, punk, hip-hop, reggae, D´N´B, house, elektro, trance. Celá akce za?íná v sobotu 19. 6. 2010 od 14 hodin na Sedl?anské kotlin? v areálu motokár.

Headlinerem celé akce je jedna z nejúsp?šn?jších ?eských hip-hop kapel Pio Squad, které se o p?edskok postará jihlavský kolega Hamis a sedl?ansko-dob?íšští Naks s MC PJR. Dále se Vám p?edstaví velmi oblíbený plze?ský SKA band Tleska?, p?ed nímž atmosféru naladí skupina V3Ska. O lámané beaty se postará nejlepší ?eský D´N´B producent Philip TBC a DJka Katcha, kterou v jejím setu doplní MC Jacob. Tyto vystoupení uzav?e ranním setem duo Akira a Anakin. Skupina Embassy zde p?edstaví své debutové album s názvem Svévolná diplomacie, které vychází t?sn? p?ed festivalem.

Milovníci tane?ní muziky si p?ijdou na své na Hubajda stage, kde jim nejlepší sou?asnou tane?ní music namíchá celkem dev?t DJs, mezi n?ž pat?í i pražské duo Carrione vs. Revolt.

V rámci doprovodného programu prob?hne skate show I can do it exhibition o hodnotné ceny za podpory Temple store a jejich partner?.

Akce za?íná úderem 14 hodiny a potrvá do až do brzkých ranních hodin.

Vstup na akci je 199 K?.

Pro více informací kontroluj www.pohodaclub.cz.

Partne?i akce: Hubatá ?ernoška, Rádio Hubajda, Finlandia, Bacardi, Staropramen, Redbull, Temple store, All 4 DJs, Rip Curl, rave.cz, megaskate.cz, Animal, toapstool.cz, Santa Cruz, popname.cz, Nugget, Zoo York, Shadowbox, ZaSe.in, techno.cz a další.

Akci m?žete podpo?it na facebooku: http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=112227392129783&ref=mf

© 2006 DJ Carrione