DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
21.08.2010
Dnes úderem 20. hodiny odstartuje party Singularity ve Svitavském Brooklynu. B?hem ve?era se za gramofony objeví celkem ?ty?i zkušené dvojice djs, kte?í odehrají spole?né back to back sety p?evážn? ve stylu techna. Pozor, nikdo z vystupujících není žádný djský nová?ek, takže o kvalitu je rozhodn? postaráno.

Dnes úderem 20. hodiny odstartuje party Singularity ve Svitavském Brooklynu. B?hem ve?era se za gramofony objeví celkem ?ty?i zkušené dvojice djs, kte?í odehrají spole?né back to back sety p?evážn? ve stylu techna. Pozor, nikdo z vystupujících není žádný djský nová?ek, takže o kvalitu je rozhodn? postaráno. Vstup na akci je zpoplatn?n 40 korunami.

Akce se koná už dnes ve?er, takže si p?kn? z ?erstva probereme - kdo vystupuje a v jakém ?ase a kde se akce koná.

Line-up

20:00-23:00 // KLUBO vs SWESH FRESH
23:00-01:00 // SANTA vs SCOOP (3x gramo)
01:00-03:00 // CARRIONE aka DIESEL PHUNK vs TOCHY
03:00-05:00 // MOTOFOKO DUO aka THE CIRKUS vs ELECTRIC LOVER
05:00-06:00 // Ti živí...kdo p?ežije

Kdo je kdo

CARRIONE aka DIESEL PHUNK (www.djcarrione.com)

Pražský dj hrající p?es 10 let s polem p?sobnosti po celé ?R. Hudební nabídka tohoto dj zahrnuje house, trance, progressive nebo techno. V minulosti zakládající ?len hudebního serveru MIX.cz, po?adatel nocí Atom Pop v pražském Radosti FX nebo Meccamix v pražské Mecce. V sou?asnosti reorganizuje internetové rádio zam??ené na trance Sensation Factory.

TOCHY

Svitavský dj a promotér s více jak 10 lety zkušeností. V krátkosti se dá ?íct, že se jedná o otce klubové scény na Svitavsku. Na jeho kont? nalezneme nespo?et akcí a n?kolik festival? v?ele se Summer of Hope a Winter of Hope, kam pozval i zahrani?ní interprety. Hudební zam??ení tohoto dje je na styl techno.

SCOOP (www.dj-scoop.wu.cz)

Pardubický dj a producent vystupující od roku 1997. Po?adatel nocí Luxus. Vystupoval nap?. na Summer of Love. Hudební zam??ení – funky techno, minimal, house a breakbeat.

SANTA

Pardubický dj vystupující od roku 2000. Vystupoval nap?. na Summer of Love. Hudební zam??ení – funky techno, minimal.

KLUBO (www.idj.cz/djklubo)

Pardubický dj hrající od roku 2003. ?len sdružení djs okolo dj shopu U Merkura. V minulosti mimo jiná vystoupení pravideln? vystupoval na festivale Summer of Love. Po?adatel houseové noci v Pardubickém GekoN BloudeR BaRu. Hudební zam??ení – funky deep house.

SWESH FRESH (www.myspace.com/djsweshfresh)

Východo?eský dj hrající p?es 13 let s polem p?sobnosti po celé ?R. Hudebn? je zam??en na kombinaci tech-housu, tribalu a breakbeatu oko?en?nou scratchingem a latinsko-americkými rytmi. V minulosti krom? východo?eského regionu vystoupil nap?. v Ostrav?, Zlín? a v Praze.

MOTOFOKO DUO – Djs The Cirkus & Electric Lover (www.idj.cz/TheCirkus - www.idj.cz/electric-lover)

Dvojice východo?ech? specializující se párty záv?ry, které vždy oko?ení hardtechno sety. Oba se zárove? podílejí na organizaci série nocí Kill Yourself v pardubickém klubu Ponorka.

Kde se akce koná

M?sto Svitavy kruhová k?ižovatka ve st?edu m?sta. Dále viz p?iložená mapka.

© 2006 DJ Carrione