DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
18.10.2010
Pátek 22. ?íjen je dnem, kdy se znova zrodí oblíbená p?íbramská párty Progressiva. Domácí dj Trent si i tentokrát pozval mou mali?kost dje Deepresse, Revolta a Josepha Sa Dora. Akce startuje úderem 21 hodiny. Vstupné je rovných 50 K?.

Progressiva pod názvem Rebirth se vrací, tentokrát do prostor nov? zrekonstruovaného klubu Semtex v Mariánské ulici v P?íbrami.

Pozvání na tento díl p?ijali výborní djs a hlavn? naši dob?í p?átelé, jmenovit?:

Carrion aka DieselPhunk - jeden ze ?len? vedení rádia Sensation Factory, dj mající za sebou nemalé úsp?chy a více než 10leté zkušenosti na ?eské klubové scén?.

Deepress - výborný progressive a trance dj, který má za sebou úsp?chy na parties jako E-motion, Tranceextasy ?i Beats and Melody, mající vlastní show na sv?tovém rádiu Afterhours.fm.

Revolt - nekompromisní jméno, které net?eba více p?edstavovat :), dj a po?adatel párty Beats and Melody, který se již p?edstavil p?íbramský fanoušk?m na Progressiv? a to s velkým ohlasem, tudíž jsme rádi, že jej op?t m?žeme p?ivítat.

Joseph San Dor - dj, který nás velmi mile p?ekvapil zvu?nými sety a svým talentem, a ikdyž je pro mnohé z vás velkým neznámým, v??íme, že vás jeho talent nenechá na pochybách a získá si vaši p?íze? stejn? rychle jako tu naši.

Trent - P?íbramským net?eba p?edstavovat. Pro ostatní posta?í info, že se jedná o dj, který se za mixážním pultem rozhodn? neztratí. Jeho podání trance si nezadí s mnohem zvu?n?jšími jmény. Dj Trent je také otcem séria párties Progressiva.

za?átek: 21:00
vstup: 50,-

Akci m?žete podpo?it i na facebooku: www.facebook.com/event.php?eid=134044229976233#!/event.php?eid=134044229976233&ref=mf

© 2006 DJ Carrione