DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
31.05.2006
Na sobotní ve?er jsem p?ijal pozvání dje Pete Walka do pražského klubíku O2 na Karlov? nám?stí. P?ij?te a já vám naservíruji nejen house novinky z final scratche.

Pozvání Pete Walka do pražského O2 jsem p?ijal velmi rád, protože práv? z úst Pete Walka jsem slyšel o velmi povedených ve?írcích v tomto útulném klubíku. V rámci ve?era se budu v?novat p?evážn? house, tudíž si spole?n? budeme moci p?ipomenout atmosféru mých set? v rámci rezidentury na nocích Meccamix v pražském klubu Mecca. Zda se pod vlivem atmosféry v pr?b?hu ve?era odkloním i k tolik oblíbenému trance ponechme jako p?ekvapení.

P?ij?te si v sobotu posed?t a já vám spole?n? s mým hostitelem Pete Walkem zaru?ujeme, že si i ?ádn? zajucháte.
© 2006 DJ Carrione