DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
18.05.2011
V pond?lí 23.5. budu hostem po?adu DJ Time na SeeJay radiu. Po?ad startuje od 20 hodin. Na programu pravidelné dvouhodinovky je v první hodin? rozhovor s mou mali?kostí a v druhé m?j živý set p?ímo ze studia.

Po?ad DJ Time naladíte na internetovém rádiu SeeJay každé pond?lí od 20 do 22 hodin. Po?ad je nejen o za?ínajících DJs, ale i o skute?ných hv?zdách. Zkrátka vše o tom, jak kdysi za?ínali a nebo za?ínají te?. K tomu info, kde si je m?žeš poslechnout na vlastní a mnohem víc. Samotný po?ad je d?len na dv? ?ásti, v první hodin? probíhá rozhovor s hostem, do kterého se m?že svými dotazy zapojit i poslucha? a v druhé hodin? b?ží exkluzivní set namíchaný pro SeeJay Radio.

Odkaz pro poslech http://www.seejay.cz/porady/dj-time.html

Po?ad samoz?ejm? m?žete podpo?it i na facebooku http://www.facebook.com/event.php?eid=210199899014537

© 2006 DJ Carrione