DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
03.06.2006
V rámci m?síce ?ervence prob?hne mé djské vystoupení v rámci po?adu Global Beat na mexickém rádiu Masmusic.fm. Poslucha?i se už nyní mohou t?šit na svižný trance a progressive set.

Po?ad Global Beat pod taktovkou dje Mixara je vysílán každý ?tvrtek od 21:00 hodin mexického ?asu, což odpovídá 5:00 hodin st?edoevropského ?asu a lze jej naladit na internetové adrese www.masmusic.fm.

P?esný termín mého vystoupení bude v rámci m?síce ?ervence. Konkrétní datum je p?edm?tem jednání a bude up?esn?no v n?kolika následujících dnech. Sledujte tyto stránky, kde bude datum uve?ejn?no.
© 2006 DJ Carrione