DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
07.12.2011
Už na tuto sobotu 10.12. se do kladenského klubu BPM chystá akce na níž vystoupí i má mali?kost. Spole?n? se mnou se b?hem ve?era o vaši zábavu postará dvojice dj? MCB & Sunafera. Vstupné na akci je zdarma a startujeme úderem 21. hodiny. V p?íloze naleznete tiskovku a náhled plakátu.

V sobotu 10. prosince vás zveme na další pokra?ování klubovky Deep Inside v parádním music baru BPM, který se nachází v centru Kladna, v Pod?bradov? ulici 550.

Jako vždy jsme si pro Vás p?ipravili n?kolik specialit. Jsme rádi, že op?t p?ijal pozvání kamarád a kolega dj Carrione aka Dieselphunk, zástupce ?eského internetového trance & progressive rádia Sensation Factory, dj jenž má za sebou více než 10 let hraní po klubech a parties a také produk?ní a promotér mnoha zajímavých akcí, jenž se v?nuje i hudební produkci. Mezi jeho další aktivity pat?í p?sobení v managementu rádia, kde má i sv?j pravidelný po?ad Party Week, vysílaný každý ?tvrtek od 20 hodin, nabitý informacemi, párty novinkami, sout?žemi a samoz?ejm? skv?lou hudbou.

Po zbytek noci Vás bude provázet hudební formace the Progressive Brothers ve složení dj MCB & Sunafera. Díky jejich dlouhodobé, dlouholeté spolupráci a vyt?íbenému, tém?? totožnému výb?ru hudby, se jejich produkce zaru?en? vždy prom?ní v jeden harmonický celek. M?žete se t?šit na masívní, atmosferický, undregroundový sound oko?en?ný správnou dávkou stup?ujícího se nap?tí, tribalové zvuky, našláplý tepající beat, p?íjemné vokály a také špetku dnes již klasických progressive pecek.

Atmosféru ve?era podtrhne nevšední a vychytaná projekce, která je nedílnou sou?ástí a dotvá?í tak dokonalý audio-vizuální zážitek. Na osv?žení pro Vás bude na baru p?ipraveno ?erstvé ovoce a také se m?žete t?šit na malý hudební CD dáre?ek.

P?ij?te zapa?it, t?šíme se na Vás, the PB & BPM crew :-)

LINE UP:
21:00 the Progressive Brothers
23:00 Carrione aka Diesel Phunk
01:00 the Progressive Brothers

Akci m?žete jako obvykle podpo?it i na Facebooku:
http://www.facebook.com/events/269932256388501

© 2006 DJ Carrione