DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
13.06.2006
V sekci downloads je umíst?n nový set, který byl nahrán p?i mé návšt?v? n?meckého Ambergu, kam jsem byl pozván na sklonku minulého m?síce na akci s názvem United House.

V sobotu 27.5.206 jsem byl pozván do n?meckého klubu Dance Hall nebo také U 75, který se nachází v malebném Ambergu nedaleko hranic s ?R. V rámci ve?era s názvem United House jsem nad ránem odehrál vesele lad?ný house set, jehož ?ást naleznete v sekci downloads. Užijte si jej tak, jak si jej užíval nemalý po?et návšt?vník? toho ve?era.
© 2006 DJ Carrione