DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
20.06.2006
Pátek 23.6. Strmilov (Deep Sound Open Air) a úterý 27.6. Free-D-bar Mlékojedy (Czech-dance) jsou nejbližší termíny, kde je možné m? zastihnout.

23.6.2006 – Deep Sound Open Air, Strmilov u Jind?ichova Hradce
Deep Sound Open Air je koncipovan jako soukromá oslava p?íchodu léta, která má všem návšt?vník?m p?inést po?ádnou porci p?edfestivalové zábavy, proto se zde budu prezentovat v mé energické poloze pln? využívající možností techna a progressive trance.

27.6.2006 – Czech-Dance, Free-D-bar Mlékojedy u Neratovic
Free-D-bar v Mlékojedech u Neratovic již po n?kolik let pat?í k typicky letním radovánkám st?edo?eského klubového života. Hudebn? se tento prostor zam??uje na spíše odleh?en?jší hudební styly, které mají navodit atmosféru slunného karibiku. Noc Czech-Dance samoz?ejm? nebude chtít vybo?ovat z tohoto zažitého a osv?d?eného formátu, proto i já zde budu prezentovat hodn? klidný a atmosférický house.
© 2006 DJ Carrione