DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
29.06.2006
Po?átek léta je u m? zcela ve znamení klub?. Zatímco již tuto sobotu op?t zavítám do kosteleckého klubu Mystery na akci bookingu Czech – Dance, tak hned p?íští víkend navštívím spole?n? s Orbithem ostravský Fabric a hned druhý den se vracím již na plážovou akci do oblíbeného Free-D-Baru v Mlékojedech u Neratovic, kde vystoupím po boku kapely Southpaw.

1.7.2006 – Czech-Dance, Mystery – Kostelec nad Labem
Jak se již pomalu stalo tradicí, tak se op?t po m?síci vracím do kosteleckého klubu Mystery. Noci Czech-Dance, které po?ádá stejnojmenný booking, se vyzna?ují odleh?enou náladou, kterou svými trance sety podporují djs Nifty, mEN, MeryEn a má mali?kost. Já osobn? se do tohoto klubíku vždy rád vracím. P?ij?te se i vy již tuto sobotu mrknout.

7.7.2006 – DJ Orbith in Fabric, Fabric – Ostrava
N?co málo p?es týden zbývá do startu nové rezidentní noci dje Orbitha v ostravském klubu Fabric. Hosty tohoto novinkového ve?era bude má mali?kost spole?n? s djem B.One.K. Tešit se m?žete na elektro noc s po?ádnou dávkou energie.

8.7.2006 – Southpaw afterparty, Free-D-Bar – Mlékojedy u Neratovic
Den po Fabricu s djem Orbithem se p?esouvám na plážovou akci, kde hlavní hv?zdou ve?era budou populární Southpaw. Po koncertu Southpaw se spole?n? s djem Daunem ujmeme gramofon? a budeme hrát dle nálady publika. Jeli libo house, techhouse v mnoha podobách až do ?asných hodin, tak si rozhodn? p?ijdete na své.
© 2006 DJ Carrione