DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
20.07.2006
P?esn? za týden bude možné m? naladit na mexickém rádiu Masmusic.fm, kde bude odehrán záznam mého vystoupení.

27.7.2006 je p?esné datum, kdy bude možné slyšet m?j djský set na mexickém rádiu Masmusic.fm v rámci po?adu Global Beat. Po?ad za?íná úderem 19. hodiny mexického ?asu, což jsou v rámci st?edoevropského ?asu 2:00 hodiny ráno. Vysílání je možno naladit na portále samotného rádia na adrese www.masmusic.fm.

Mé vystoupení na rádiu Masmusic rozhodn? nebude pro spá?e, proto když si p?ivstanete, tak se m?žete t?šit na set plný energií sršícího trance a progressive. P?eji p?íjemný poslech.
© 2006 DJ Carrione