DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
04.08.2006
Mé vystoupení v rámci po?adu Global Beat na mexickém rádiu Masmusic.fm prob?hlo sice s týdením posunem, ale až s ne?ekan? velkým úsp?chem. Proto již na dnešní ve?er p?ipravuji živé nahrávání zcela nového živého setu na ?íjen, kdy bych m?l svou hudební návštr?vu zopakovat.

Mé no?ní vystoupení v po?adu Global Beat na mexickém rádiu Masmusic.fm se setkalo s velmi kladným ohlasem. Doslova pár chvil po mém vystoupení na tomto respektovaném rádiu s poslechovostí okolo 25.000 poslucha?? se strhla lavina pozitivních diskuzních p?ísp?vk? týkajících se mého výstupu, což vyustilo k navázání mé spolupráce s tímto rádiem a všichni poslucha?i si mohou být jisti, že m? v po?adu Global Beat neslyšeli naposledy. Nejbližší plánované vystoupení se uskute?ní v m?síci ?íjnu.

Ale již nyní vás mohu pozvat na dnešní ve?er do kosteleckého klubu Mystery, kde hodlám dnes ve?er odehrát sv?j další set. Kdo ví, t?eba práv? tento set bude oním dalším v po?adí, který bude prezentován v rámci mé ?íjnové návšt?vy v Mexico city na rádiu Masmusic.fm.

Czech-dance
4.8.2006, Mystery - Kostelec nad Labem
djs: Carrione aka Diesel Phunk, Nifty, mEn
vstupné zdarma
© 2006 DJ Carrione