DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
06.08.2006
Pozor zm?na v termínech na m?síc srpen. V jednání jsou nová místa, kde m? budete moci zastihnout.

Ne každý potvrzený termín je pevn? daný, což dokazují hned dv? zm?ny mého srpnovéhop kalendá?e.

První zm?na se týká vystoupení v pražském klubu Nebe (K?emencova 10, Praha 1), které se m?lo dle p?vodního termínu odehrát 26.8.. Tento termín byl na poslední chvíli nahrazen termínem 5.8.2006.

Druhým zm?n?ným termínem je mé vystoupení v tolik oblíbeném Free D Baru Mlékojedy, kde náhradou za zmi?ovaný termín 8.8.2006 je stanoveno datum 22.8.2006.

V dlouhodob?jším výhledu na podzim se krom? dohodnutých termín? postupn? rýsují hraní v královéhradeckém klubu Event, pardubické Ponorce, ostravské Ta Magice nebo opavské Mrkvi.
© 2006 DJ Carrione