DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

30.08.2006
S politováním musím konstatovat, že byl uzav?en jiho?eský music club B?eznice, kde m?lo na konci zá?í prob?hnout další pokra?ování povedené nejen velikono?ní akce Stars & Heroes v ?ele s Orbithem a mou osobou.

Music club B?eznice je již minulostí a to je škoda, protože tento klub nabízel nejen na místní pom?ry komfortní za?ízení, ale i velmi rozmanitý program kombinující klasickou diskotéku s klubovou hudbou. Však kdo z host? si ješt? nyní nevzpomene na velmi povedené velikonoce tohoto roku, kdy byl klub doslova napln?ný v prasknutí a za gramofony se v rámci noci Stars & Heroes objevili populární Orbith, Chris Sadler a má osoba spole?n? s dji Maracasem a B.One.K. Noc to byla úžasná, plná atmosféry a já osobn? na ni rád vzpomínám. Ovšem nyní je tento prostor pouhou vzpomínkou.Bohužel spole?n? se zrušením MC B?eznice došlo i ke zrušení plánovaného pokra?ování noci Stars & Heroes naplánované na sobotu 30.09.2006, která m?la op?t hostit mou osobu spole?n? s djem Orbithem.
© 2006 DJ Carrione