DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
12.09.2006
Celý m?síc nás d?lí od mé první návšt?vy opavského klubu Mrkev, kde vystoupím na akci House of Trance.

Poslední dobou se stále ?ast?ji objevuji na Opavsku, což vyústilo i ve spolupráci s n?kolika severomoravskými kluby. Konkrétn? jsem 7.7.2006 vystoupil po boku dje Orbitha v ostravském klubu Fabric, kam jsem se vrátil po n?kolikaleté pauze. V jednání je i mé houseové vystoupení v dalším ostravském klubu Ta Magica, ale nyní nazp?t k mému opavskému vystoupení.Opavský klub Mrkev bude v pátek 13.10.2006 hostitelem klubové noci House of Trance, kde se ostatn? jak jméno noci napovídá p?edstavím v trancov? progressivní poloze. Dále se v rámci této noci m?žete t?šit na vystoupení znojemského dje Tricka, kobe?ického Cou-D a domácího dje PK.

Takže nezapome?te
pátek 13.10.2006, klub Mrkev - Opava
House of Trance

Djs: Carrione aka Diesel Phunk
Trick, Cou-D, PK
© 2006 DJ Carrione