DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
20.09.2006
Již tento pátek prob?hne v libereckém klubu Liquid další díl noci Wet Ride, kam p?ijali pozvání brn?nský dj Orbith a pražský dj Carrione aka Diesel Phunk.

Wet Ride již tento pátek

Léto již definitivn? skon?ilo a s ním i letošní festivalová sezóna. Sluní?ko sice ješt? dovede p?es den po?ádn? rozeh?át, ale noci jsou již chladné a nep?átelské pro festivalové dovád?ní pod širým nebem. Práv? nyní je nejvyšší ?as pro start nové klubové sezóny, kterou neopomene ?ádn? p?ivítat ani liberecký klub Liquid spole?n? s nocí Wet Ride.

Již tento pátek do severo?eského Liberce, na noc Wet Ride, zavítá stálice ?eské tane?ní scény a dj objevivší elektro pro ?eskou tane?ní scénu, brn?nský dj Orbith. Noc Wet Ride si ovšem p?ipravuje i druhé p?ekvapení, kterým je liberecký návrat dje Carrione aka Diesel Phunka, jež rovn?ž umí po?ádn? vzít za oprat?, což již nejednou dokázal nejen v ?R, ale t?eba i v n?meckém Ambergu ?i p?i svém hostování na mexickém rádiu Masmusic.fm.

Na co se tedy m?žeme již tento pátek v libereckém Liquidu na noci Wet Ride t?šit? Každopádn? na po?ádnou dávku progresivního elektra, tak jak jej umí podat pouze dj Orbith a následnou progressive trance smrš? v podání pražského dje Carrione aka Diesel Phunka. Ovšem noc Wet Ride není jen o dvou djích a dvou zastoupených m?stech. Své želízko do ohn? p?idal i Trutnov a domácí Liberec v podání dj? Pety, B-Faced, Jay Dany Dee. Tudíž plán na páte?ní ve?er je jasný!!!

Wet Ride line-up:
21:00 – 00:30 Pety, B-Faced, Jay Dany Dee
00:30 – 02:30 Orbith (djOrbith.com)
02:30 – 04:30 Carrione aka Diesel Phunk (djCarrione.com / MIX.cz)pá. 22.9. WET RIDE
ORBITH (Marsey / CZ), Carrione aka Dieselphunk (MIX.cz)
Pety (turn-off), B-Faced (LQD) and guest Jay Dany Dee
styl: WnH / house / trance
entry: 80,-
© 2006 DJ Carrione