DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
04.10.2006
Už tento pátek op?t navštívím klub Mystery v Kostelci nad Labem, kde vystoupím v rámci pravidelné noci Czech-Dance. Spole?n? se mnou se za gramofony objeví nap?. stále populárn?jší dj Rewis a stálice noci djeane MeryEn a dj mEN.

Op?t po dvou m?sících se již tento pátek vrací noc Czech-Dance do Kostelce nad Labem, do klubu Mystery. Op?t si budete moci vychutnat ve?er plný mnoha podob trance a progressive v podání nejen sympatické MeryEn, ale i dalšího ?lena bookingu Czech-Dance dje mEN a dvojice hojn? se objevujících v mnoha ?eských klubech, dvojice dj? Carrione aka Diesel Phunk a dj Rewis.

Už ze samotného obsazení noci je znát, že je se opravdu na? t?šit, však považte, že MeryEn se v letních m?sících úsp?šn? starala o zábavu nejen v oblíbeném prostoru Free-D-Baru, ale byla i jednou ze zástupky? djs jemného pohlaví v pražském klubu Mecca a noci Pussycats.

DJ Rewis b?hem uplynulého léta stihl nejen dvakrát navštívit ostravský klub Fabric a celou ?adu menších klubových ve?er?, ale vystoupil i po boku Westbama ?i Michaela Buriana na akci Space Parade v Prievidzi, kde se tan?ilo pod otev?eným nebem.

DJ Carrione aka Diesel Phunk se v lét? v?noval návšt?vám nejen v již zmi?ovaných klubech Free-D-Bar a Fabric, ale navštívil nap?. i liberecký Liquid a úsp?šn? odstartoval svou rezidenturu nejen v n?meckém klubu Dance Hall Amberg, ale navázal i spolupráci s po?adem Global Beat na mexické stanici Masmusic.

Line up:
22:00-23:30 MeryEn
23:30-01:00 mEN
01:00-02:30 Carrione aka Diesel Phunk
02:30-END Rewis /DjRewis.com/

Czech-Dance
pá 6.10.2006
Mystery – Kostelec nad Labem

DJs: Carrione aka Diesel Phunk, Rewis, MeryEn, mEN

© 2006 DJ Carrione