DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
19.10.2006
Již zítra ve?er budu hostem po?adu WaveSound na pražském rádiu Wave, kde krom? rozhovoru živ? namíchám set. Druhým hostem ve?era bude Roman Rai z Roxy.

Páte?ní ve?er od 22 hodiny je na ?eském rozhlase 4 - Rádiu Wave tradi?n? v?nován po?adu WaveSound. Po?ad WaveSound si bere na mušku klubovou hudbu, p?edstavuje zajímavé hosty a samoz?ejm? nešet?í skv?lou muzikou a živými sety djs, p?ípadn? zajímavými záznamy z festival? a klubových nocí. Hosty pro tento víkend jsou má mali?kost a rezident pražského klubu Roxy Roma Rai. Já se pro tento ve?er zhostím role dje a namíchám ve studiu živý set.

Nala?te si Wavesound již zítra na frekvencích Praha, st?ední ?echy 100,7 FM nebo na webové stránce http://www.rozhlas.cz/radiowave/. Své reakce m?žete po celou dobu po?adu zasílat na studiové ICQ 244238260.

Budu se na vás t?šit.

© 2006 DJ Carrione