DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
24.10.2006
Tento pátek prob?hne v pražském klubu Styx, sídlícím nedaleko Palmovky, další díl úsp?šné rezidentní noci Czech Dance, která bude navíc oko?en?na jak narozeninovou atmosférou, tak i hudebnými lah?dkami v podání nejen m?, ale i djs Nifty, Daun, Jeytee a mEN.

Czech Dance op?t v pražském klubu Styx a speciáln?

Noc Czech Dance pat?í v pražském klubu Styx mezi zavedená jména, která svou kvalitou rozhodn? nezklamou. Ovšem nikdy není radno usínat na vav?ínech, proto si organizáto?i na každý díl p?ipraví vždy n?co speciálního a ani páte?ní díl noci nebude výjimkou. Na co se tedy m?žeme t?šit?

Czech Dance je o po?ádné porci zábavy a páte?ní noc si jí p?ipravila opravdu hodn?. Jednak v podob? pestré hudební koláže od pr?vodc? první nocí djs Nifty, Dauna, mENa, kte?í již nejednou potvrdili své kvality, tak nov? i od speciálních host? a p?edstavitel? noci Meccamix v pražském klubu Mecca za rok 2005, dj? Jeytee a Carrione aka Diesel Phunk.

Rovn?ž nebude chyb?t speciální dancers videoprojekce, která byla p?edstavena již na prvním díle, a narozeninové pohošt?ní v podob? chlebí?k? a p?ípitkového šampa?ského. Pokud to tedy se?teme máme hudbu, n?co k sn?dku, p?ípitek na zdraví oslavenc? a dobrou náladu za cenu vaší návšt?vy klubu Styx, protože vstupné je zcela zdarma.

Kde se klub Styx nalézá?

Klub Styx se nalézá v blízkosti stanice metra Invalidovna na trase B v t?sné blízkosti hotelu Olympik na adrese Sokolovská 144/349, Praha 8.

Kdo je kdo?

Nifty
Hlavní osoba stojící za projektem Czech Dance, který se nezabývá jen promoterskou ?inností a djingem, ale navíc i provozem stejnojmenného serveru, který své ?tená?e informuje o aktuálním d?ní na poli elektronické hudby. V rámci djingu se se jménem Dj Nifty m?žeme setkávat od roku 2003, kdy se Nifty aktivn? podílel na programu hned dvou hudebních prostor? v ?ele s klubem Mír v Uherském Hradišti. Hudebn? se dj Nifty pohybuje ve vodách v sou?asnosti stále oblíben?jších hudebních styl? Progressive a Trance. Zajímavostí této osobnosti je striktní využívání tzv. PC djingu, p?i n?mž nejsou používány klasické gramofony, ale pracuje se v software umož?ujícím tzv. on-line mix nap?. Traktor Studio, Ableton apod.

Carrione aka Diesel Phunk
Osobnost pohybující se na tane?ní scén? již od p?elomu let 1998/1999, rezident noci Meccamix v pražském klubu Mecca za rok 2005, ?astý host klubové scény v n?meckém Ambergu a rezident po?adu Global Beats na mexickém rádiu Masmusic. Svým hudebním zam??ením smazává rozdíly mezi hudebními škatulkami, protože p?i svém osobitém a mnohdy velmi živém hraní se nebojí jednotlivé styly kombinovat, ale pokud bychom m?li pomyslné škatulky dodržet, tak o?ekávejte mix house, tech-house, trance, tech-trance, progressive a techna. Poslední dobou jste tohoto dje mohli zaslechnou krom? jeho klubového hraní i v po?adu Wavesound na rádiu Wave, kde rozhodn? nebyl naposledy.

Daun
Pokud by jste hledali na ?eské tane?ní scén? dje, který hraje progressive a tech-trance s v?tším zápalem, tak pochybujeme, že usp?jete. Daunovo podání je velmi osobité a vyzna?uje se velkým zápalem, který snoubí jeho elegantní styl s opravdovým zážitkem. Tento p?íjemný, vždy usm?vavý dj, vám otev?e srdce a oddá vás tane?nímu zápalu, který bude prostupovat skrze vaše t?la i duši.

mEN
Dj mEN se za?al tane?ní a elektronické hudb? aktivn? v?novat v roce 2004. Zpo?átku se v?noval výhradn? PC djingu, ale dnes hraje výhradn? z gramofon?. V za?átcích poslouchal p?edevším dje Paul van Dyka, Tiësta, Armina van Buurena, z ?eských pak nap?. dje Nea, djky Laydee Jane a Luccu, kte?í se tím pádem výrazn? podepsali na stylu nENova hraní. V sou?asnosti se m?žete t?šit na gradující trance od melodických track? s vokály a basou v pozadí k našlápnutým beat?m s ostrými bicími a perkusemi.

Jeytee
Dj který své po?áte?ní kr??ky pevn? spojil s technem, ovšem ?as mnohdy dovede d?lat nevídané v?ci s lidskými osudy a s djskými obzvláš?, tudíž již ne?ekejte techno, ale spíše house v mnoha podobách. Styl dje Jeyteeho se neustále vyvíjí, ale již nyní je jasné, že vždy bude využívat mnoha prvk? latina, electra, vocal? a progressive house. Ovšem pozor, pokud nálada ve?era káže v?tší energii tak se od Jeyteeho m?žete do?kat i ost?ejší sm?sice pumping techna a breaku.Mezi jeho dosavadní nejv?tší úsp?chy pat?í residence na akci Meccamix v pražském klubu Mecca za rok 2005.

Czech Dance - Pajushka birthday party
Pá 27.10.2006
club Styx, Praha
djs:
Carrione aka Diesel Phunk, Nifty, Daun, Jeytee, mEN
specials: narozeninové ob?erstvení, p?ípitkový sekt
vstupné zdarma

© 2006 DJ Carrione