DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
27.11.2006
Hudební vánoce nane?isto aneb Czech Dance vs. MOSP v pátek 8.12.2006 pražském klubu Styx. Santa tentokrát sice z?stane doma, ale falešných sob? bude opravdu hodn?. A to vše zcela zdarma.

Czech Dance vs. MOSP

V pátek 8.12.2006 op?t zamí?í pravidelná noc Czech Dance do pražského klubu Styx a spolu s ní p?ijde i váno?ní nálada. Santu sice v tento ve?er neo?ekávejte, omlouvá se z d?vodu zaneprázdn?nosti, ale dárky budou a to hlavn? ty hudební.

Noc Czech Dance p?inese svým návšt?vník?m nejen obvyklou porci novinek v duchu progressive a trance v podání osv?d?ených jmen Nifty, Carrione aka Diesel Phunk a Daun, ale navíc zcela v duchu vánoc si pro všechny dorazivší p?ipravila i n?co navíc, n?co co obohatí už tak naditou váno?ní pun?ochu.

Noc Czech Dance tentokrát nebude striktn? o progressive a trance, ale nabídne širší hudební nabídku, o kterou se postarají celkem t?i hosté. Prvním hostem ve?era bude dj pocházející z Kypru, ale v sou?asnosti se aktivn? pohybující postava na ?eské tane?ní scén?, dj Bon Finix, který nabídne stále populárn?jší electro house. Dalšími dv?ma hosty budou zástupci agentury MOSP Zygy a Axiom. Zatímco Axiom je vyznava?em electra, tudíž již víme na co se v jeho setu m?žeme t?šit, tak Zygy se ve své produkci nedrží jednoho stylu a dokáže nabídnout jak nápaditý houseový výlet, tak i energií sršící techno. Nechme se tedy p?ekvapit, ?ím nás obohatí v pátek 8.12.2006.

Hudební nabídka noci je již jasná, noc Czech Dance vs. MOSP nabídne celkem 6 djs: Bon Finix, Zygy, Carrione aka Diesel Phunk, Nifty, Axiom, Daun, 5 hudebních styl?: progressive, trance, electro house, electro, techno, a co dál? Klub Styx bude pro tento ve?er posílen o sv?telný aparát, nesmíme zapomenout na speciální videoprojekci, kterou ovládne virtuální tane?nice.

Kde se klub Styx nalézá?

Klub Styx se nalézá v blízkosti stanice metra Invalidovna na trase B v t?sné blízkosti hotelu Olympik na adrese Sokolovská 144/349, Praha 8.

Czech Dance vs. MOSP
Pá 8.12.2006
club Styx, Praha
djs:
Bon Finix, Zygy, Carrione aka Diesel Phunk, Nifty, Axiom, Daun
specials: light show, videoprojection, virtual dancers
vstupné zdarma

© 2006 DJ Carrione