DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
20.12.2006
Pozor je to tajné, ale vám to prozradím. ?tvrte?ní ve?er 21.12. v pražském klubu Vertigo bude ve znamení oslav, protože se budou slavit nejen jedny kulaté narozeniny, ale t?eba i blížící se váno?n?-silvestrovské svátky. Vstup volný všem!

Houser b-day

Když je co oslavovat, pro? to neoslavit t?eba ve ?tvrtek? A pro? si k tomu nevybrat p?íjemný prostor pražského klubu Vertigo? Podobné otázky si kladla i parti?ka okolo pravidelného periodika Houser a tak vznikl nápad ?tvrte?ní párty, která slou?í oslavu kulatin s pobavením pro širokou ve?ejnost. Ano, slyšíte správn?, a? se jedná o narozeninový ve?er, tak rozhodn? není jen pro uzav?enou spole?nost, ale i pro vás všechny.

Co by to bylo za mejdan bez hudby? O hudební doprovod ve?era se postará zkušený pražský dj Carrione aka Diesel Phunk, který speciáln? pro tento ve?er bude hrát veseleji, vokálov?ji a dojde i na citové záležitosti v podob? osv?d?ených houseových hit?. Kdo zná dje Carrione aka Diesel Phunk z jeho p?sobení coby residenta noci Meccamix v pražském klubu Mecca ví co má o?ekávat.

Zaho?te všednost a shon a poj?te se pobavit – Houser b-day!

Houser b-day
?tvrtek 21.12. 2006
club Vertigo, Havelská 4 – Praha 1
Djs:
Carrione aka Diesel Phunk only

© 2006 DJ Carrione