DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
28.12.2006
Poslední noc roku si žádá ?ádnou oslavu plnou šampa?ského, veselí a nekone?ných oh?ostroj?. Svou troškou do atmosféry poslední noci roku hodlá p?isp?t i pražský klub Styx, který pro tuto noc p?ipravuje speciální silvestrovskou veselici navazující na pravidelné noci Czech Dance.

Silvestrovské bublinky ve Styxu

Co silvestrovská noc v pražském Styxu nabídne? Silvestrovská noc je jednou v roce a tomu bude odpovídat i její hudební nabídky. O jedine?nou atmosféru noci se po hudební stránce tentokrát postarají hned dv? djské dvojice, které svým setem podpo?í dj Carrione aka Diesel Phunk.

První dvojicí a rovn?ž speciálními hosty ve?era jsou Matthew & Finidi, kte?í a? spole?n? vystupují pom?rn? krátkou dobu, tak na jejich jména rozhodn? nenarazíte samostatn?. Tato dvojice se pln? soust?edí na svá spole?ná vystoupení, která jsou propracována do nejmenšího detailu a tepou p?evážn? ve svižném rytmu progressive techna.

Druhou dvojicí ve?era bude premiérové spojení dj? Niftyho & Dauna a my se nechme p?ekvapit co vznikne ze spojení temperamentu dj Dauna a citu dje Niftyho. Každopádn? víme, že oba interpreti se pohybují na vlnách progressive a trance.

Jakousi ?ernou ovcí ve?era bude poslední vystupující, kterým je dj Carrione aka Diesel Punk, jež se p?edstaví ve svém „klasickém pojetí“. CaD zde zavrcholí sv?j sváte?ní hudební maratón, který letos zahrnoval vystoupení v pražském klubu Vertigo, kosteleckém Mystery, n?meckém Ambergu a na pardubické After Christmas Party v klubu Atomik. Co si na nás p?ipraví na silvestrovskou noc je op?t p?ekvapením. Pokud víme, tak tento dj je schopen zahrát jak houseový set, tak i tranceový, techno ?i progressive set. Co bude prezentovat o silvestrovské noci bude záležet i na vás.

Z výše uvedeného je patrné, že hudební nabídka noci bude více jak pestrá s množstvím hudebních laskomin. Ovšem jednotlivá vystoupení budou i bilancovat, tudíž si dosytnosti užijete nejen žhavých novinek, ale mnohdy se zabrousí i do dob dávno minulých v podob? osv?d?ených hit?.

Hudba není vším co noc nabídne

Organizáto?i samoz?ejm? nemysleli jen na hudební stránku noci a nabízejí návšt?vník?m vizuální prožitek v podob? posílené sv?telné show, tématické videoprojekce s nezapomenutelnou virtuální tane?nicí. Pro tancem unavené bude p?ipraveno i silvestrovské ob?erstvení.

Kam na Silvestra, když sn?hu je nedostatek i na horách? Jedin? do pražského klubu Styx!

Silvestr ve Styxu – line-up

20:00 – 00:00 Daun vs. Nifty
00:00 - 02:00 Matthew vs. Finidy
02:00 – 04:00 Carrione aka Diesel Phunk

Kde se klub Styx nalézá?

Klub Styx se nalézá v blízkosti stanice metra Invalidovna na trase B v t?sné blízkosti hotelu Olympik na adrese Sokolovská 144/349, Praha 8.

Silvestr
Ne 31.12.2006
club Styx, Praha
start: 20.00 hod.
special guests:
Matthew & Finidi
support: Nifty & Daun, Carrione aka Diesel Phunk
specials: silvestrovské ob?erstvení, light show, videoprojection, virtual dancers
vstupné: 100 K?

© 2006 DJ Carrione