DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
08.01.2007
Letošní zima je na sníh opravdu hodn? skoupá a o opravdovích zimních radovánkách si m?žeme nechat jen zdát a nebo je prost? nahradíme jinou zábavou. Mou alternativou je speciální zimní edice noci Czech Dance v pražském klubu Vertigo a vy jste v pátek 19. ledna srde?n? zváni.

Czech Dance – Winter Edition

Kdepak ty lo?ské sn?hy jsou? Podobnou otázku si položil v posledních týdnech nespo?et p?íznivc? zimních radovánek a odpov?di se z?ejm? v nejbližší dob? nejspíš nedo?kají. Kam se tedy jít bavit, když horská st?ediska zejí prázdnotou?

Zábava jako zábava, i když pravdou, že ta sn?hem zaprášená je pro toto období typi?t?jší. Ale nev?šte hlavu, protože vám nabízíme alternativu v podob? speciální zimní edice noci Czech Dance, která prob?hne v oblíbeném pražském klubu Vertigo (Havelská 4, Praha 1) již v pátek 19.1.2007. Padající sníh vám sice v klubu nezaru?íme, ale atmosféru ud?lat umíme!

Kdo se v pr?b?hu páte?ní noci objeví za gramofony rozhodn? není tajemstvím, proto vám již nyní m?žeme p?edstavit celkem ?tve?ici djs a jedno djské duo. Onou zmi?ovanou ?tve?icí djs jsou již prov??ená jména pevn? spojená s projektem Czech Dance v ?ele s djem Niftym, kterého doprovodí djs Carrione aka Diesel Phunk, Daun a mEN. Zmín?nou djskou dvojicí pak bude duo Matthew & Finidi.

Hudebn? vás noc pohoupe v obvyklém vln?ní house, trance a progressive, ovšem toto pravidlo neplatí u dua Matthew & Finidi, kte?í mnohdy rádi zabrousí do rozbou?en?jších vod progressive techna.

Jak vidno, tak nabídka noci bude opravdu pestrá a to jsme zapomn?li ?íci, že vstupné na tuto akci se pohybuje zcela ve sv?tle tradic na hranici bodu mrazu, tudíž je zcela zdarma.

P?ij?te se poveselit a spole?n? p?ivoláme i sníh!

Czech Dance – Winter Edition
Pá 19.1.2007
Club Vertigo – Havelská 4, Praha 1

Special guest: Matthew & Finidi
Djs: Nifty, Carrione aka Diesel Phunk, Daun, mEN
Vstupné: zdarma

© 2006 DJ Carrione