DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
18.01.2007
Následující víkend bude ve znamení dvou akcí. V pátek se na vás t?ším v pražském klubu Vertigo na tradi?ní noci Czech Dance a v sobotu premiérov? zavítám do Turnovského MC Scorpion, kde spole?n? odstartujeme tane?ní noci Extravaganza Night. Už se na vás t?ším.

Pátek: Czech Dance – Winter Edition ve Vertigu

Sobota: První Extravaganza Night v Turnov?

Turnovský Music Club Scorpion bude již tuto sobotu hostit první díl noci Extravaganza Night, která se p?edstaví v ?ist? houseovém a trance hávu. Hosty ve?era budou zkušení dj Carrione aka Diesel Phunk, Nifty a Jay Dany Dee.

Extravaganza Night je zcela nový projekt MC Scorpion a tane?ního serveru Czech-Dance.com, který hodlá rozší?it hudební nabídku turnovského prostoru MC Scorpion sm?rem ke klubové scén?. Noci Extravaganza Night svým návšt?vník?m nabídnou extravaganci, atmosféru a zábavu oblíbených klubových nocí, které hudebn? podpo?í vybraní klubový djs.

První noc se zam??ila na v sou?asnosti velmi populární zvuk klubových nocí zam??ených na house, trance a progressive, který p?edstaví hned dva djs zastupující pražskou scénu dj Carrione aka Diesel Phunk, Nifty a jediný zástupce severo?eské klubové scény Jay Dany Dee.

Nifty

Hlavní osoba stojící za projektem Czech Dance, který se nezabývá jen promoterskou ?inností a djingem, ale navíc i provozem stejnojmenného serveru, který své ?tená?e informuje o aktuálním d?ní na poli elektronické hudby. V rámci djingu se se jménem Dj Nifty m?žeme setkávat od roku 2003, kdy se Nifty aktivn? podílel na programu hned dvou hudebních prostor? v ?ele s klubem Mír v Uherském Hradišti. Hudebn? se dj Nifty pohybuje ve vodách v sou?asnosti stále oblíben?jších hudebních styl? Progressive a Trance. Zajímavostí této osobnosti je striktní využívání tzv. PC djingu, p?i n?mž nejsou používány klasické gramofony, ale pracuje se v software umož?ujícím tzv. on-line mix nap?. Virtual DJ, Traktor Studio, Ableton apod.

Jay Dany Dee

A? je tento dj se na ?eské tane?ní scén? nepohybuje dlouho, tak své jméno již dokázal protla?it po bok osv?d?ených jmen nap?: Orbith, Carrione aka Diesel Phunk ?i Chris Sadler na akcích v Teplicích, Praze ?i Brn?. O jeho kvalitách sv?d?í i fakt, že byl úsp?šným finalist? hned n?kolika djských sout?ží. A co vlastn? Jay Dany Dee hraje? V jeho rekordbagu naleznete desky s club a funky houseovou ?i progressive náladou.

Extravaganza Night line-up

21.00 start
21.00 – 23.00 Jay Dany Dee
23.00 – 01.00 Carrione aka Diesel Phunk
01.00 – 03.00 Nifty

V p?ípad? dobré atmosféry se po t?etí hodin? ráno rozhodn? kon?it nebude!

Stále nevíte…?

Stále nevíte zda by vás noc oslovila, nebo vám p?ijde název noci pov?domí? Tane?ní akce Extravaganza Night nejsou na tane?ní scén? novinkou, ale voln? navazují na sérii akcí Dance Extravaganza Night, která byla propojena se stejnojmenným po?adem na rádiu Evropa 2 a p?esn? takovou atmosféru, která vyprodala a rozskákala nejeden klub mezi lety 2003 až 2006 o?ekávejte i v sobotu 20.1.2007 v turnovském MC Scorpion.

Extravaganza Night
So 20.1.2007
MC Scorpion

- Turnov, Ko?ský trh 201
DJs: Carrione aka Diesel Phunk, Nifty, Jay Dany Dee
Start: 21.00
Vstupné: 50 K?

© 2006 DJ Carrione