DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
30.01.2007
První narozeniny Czech Dance se blíží a spole?n? s nimi p?ijde i oslava v nových prostorách klubu CZ Beat. Už v pátek 16. února m?žete i vy být u toho!

Czech Dance oslaví narozeniny

Agentura Czech Dance oslaví 16.2.2006 své první narozeniny, což si žádá oslavu a to rovnou stylovou oslavu ve Staroegyptském duchu pod dohledem boha Anubise. Vstupné je narozeninové, tudíž zdarma.

Název Czech Dance se na plakátech za?al objevovat zhruba p?ed rokem jako nástupce agentury syphon-zyphon. Zkraje se aktivity této agentury soust?edili okolo Kosteleckého klubu Mystery, pražského klubu Styx a rovn?ž pražského hudebního baru O2. Nov? vzniklá agentura však s po?átkem nového roku nezm?nila jen název, ale rozší?ila i svou základnu, což vyústilo nejen k intenzivn?jší spolupráci se svými domácími kluby, ale i v navázání spolupráce s novými. Noci Czech Dance jste tak v uplynulém roce mohli zcela nov? prožít i v pražských klubech Vertigo, Nebe ?i CZ Beat a v dohledné dob? p?ibude i další pražský klub Bordo. Ovšem aktivity agentury se zdaleka nesoust?edili jen na území Prahy. Navázána byla nap?. spolupráce s Turnovským MC Scorpion a nocí Extravaganza Night ?i libereckým klubem Liquid. Rovn?ž nesmíme opomenout letní hostování v oblíbeném Free D Baru v Mlékojedech u Neratovic.

Jak je vidno, tak první rok agentury Czech Dance byl úsp?šný, což je rozhodn? dostate?ným d?vodem k oslav?, kterou rozhodn? nechceme prožít jen v úzkém kruhu nejbližších, proto i pro vás p?ipravujeme oslavu našich prvních narozenin.

Slavit se bude 16.2.2007 ve zcela novém prost?edí klubu CZ Beat, který nyní sídlí na adrese Štítného 14/402, Praha 3 v prostorách staroegyptské restaurace Anubis, jež se v nedávné dob? rozší?ila o nov? vzniklý klub. Nutno podotknout, že nové prostory klubu CZ Beat opravdu vyza?ují zcela specifickou energií starého Egypta, která pozitivn? poznamená i naši narozeninovou párty.

Hudební nabídka narozeninového ve?era bude op?t velmi pestrá za ú?asti celkem sedmi ?len? agentury Czech Dance. Hudebn? se budeme po celou noc vlnit ve vlnách pro nás tolik oblíbeného trance a progressive. Kdo se tedy v pátek 16.2.2007 v nových prostorách klubu CZ Beat objeví za gramofony?

B?hem ve?era se gramofon? ujmou celkem dv? djské dvojice Matthew & Finidi a MeryEn & mEN, které svými sety doplní djs Carrione aka Diesel Phunk, Nifty a v neposlední ?ad? i charismatický Daun.

O pot?šení vašich o?í se postarají živé tane?nice.

P?ij?te i vy opít Anubise! Vstup na narozeninovou párty je zdarma.

Czech Dance 1. narozeniny
Pá 16.2.2007
CZ Beat, Štítného 14/402 - Praha 3

DJs: Matthew & Finidi, MeryEn & mEN, Carrione aka Diesel Phunk, Nifty, Daun
Special: go go tane?nice
Vstupné zdarma

© 2006 DJ Carrione