DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
05.02.2007
MC B?eznice u P?íbrami na velikono?ní ned?li p?edstaví druhý ro?ník úsp?šné noci Easters Stars & Heroes. Tentokrát ovšem nep?jde pouze o tane?ní noc, ale o life style show kombinující tane?ní párty s množstvím netradi?ních lákadel. Hudebn? noc podpo?í djs Orbith, Chris Sadler, Uwa & Lucky Lucaso a další.

Perfect Easter v MC B?eznice u P?íbrami

Po lo?ském velmi úsp?šném startu noci Easters Stars & Heroes, prob?hne na velikono?ní ned?li 8. 4. 2007 druhý ro?ník této noci, který oproti lo?skému dílu nabídne více lákadel a op?t i velmi zajímavý line-up. Zm?nou oproti lo?skému ro?níku je i nový název noci Perfect Easter.

Perfect Easter návšt?vník?m nabídne celkem dv? roviny zábavy. Jedna se bude pln? soust?edit na hudební stránku noci, druhá bude výhradn? o zábav? a show.

Po hudební stránce nabídne noc Perfect Easter pestré menu složené z hudebních lah?dek v podání osv?d?ených djských jmen ?eské tane?ní scény. B?hem ve?era si tak budete moci vychutnat nejen svižné electro od jednoho z nejvíce obsazovaných djs posledních let, rezidenta pražského klubu Roxy, ostravského Fabricu a brn?nské Flédy dje Orbitha, ale i houseové vln?ní rezidenta pražského klubu Roxy a rovn?ž ?astého hudebního hosta mnoha tane?ních událostí Chrise Sadlera. Speciálními hosty ve?era bude i duo rezidentních dj? klub? Duplex Uwa & Lucky Lucaso, kte?í jsou pov?stní svými strhujícími extravagantn? pojatými show. Posledními jmény v hudebním menu velikono?ní ned?le jsou pražský dj a promotér v jedné osob? dj B.One.K a rezident pražského klubu Mecca za rok 2005, ?astý host tane?ní scény v n?meckém Ambergu dj Carrione aka Diesel Phunk.

Jak jsme již v úvodu zmi?ovali, tak Perfect Easter rozhodn? nebude jen o hudebním prožitku, ale nabídne daleko více. Noc Perfect Easter pot?ší své návšt?vníky nap?. speciální barmankou show, módní p?ehlídkou ?i sout?ží o 10 zpáte?ních letenek do evropských destinací od SKYEUROPE.

Po zvukov?-vizuální stránce se již nyní m?žete t?šit na masivní krystalicky ?istý EAW zvuk podpo?ený sv?telnou show a vizuální performancí reprodukovanou pomocí plazmových obrazovek. Samoz?ejm?, že nebudou chyb?t živé tane?nice.

Nezapome?te, ned?le 8.4.2007, MC B?eznice u P?íbrami a Perfect Easter

.

Perfect Easter
Ne 8.4.2007
MC B?eznice u P?íbrami

Djs: Orbith, Uwa & Lucky Lucaso, Chris Sadler,
B.One.K, Carrione aka Diesel Phunk

Special: Fashion show, barman show, go-go dancers,
Sout?ž o 10 zpáte?ních letenek od SKYEUROPE,
Plazma TV, EAW sound, light show

Open: 20:30 hod.
Start: 21:00 hod.
Entry: 129,- K? do 22:00 hod.

Více info již brzy na www.mcbreznice.cz.

© 2006 DJ Carrione