DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
16.02.2007
24. února navštívím klub Pod Zámkem ve Zru?i nad Sázavou, kde se p?edstavím ve své ?ist? techno poloze spole?n? s dji B.One.K a Franke. Jste srde?n? zváni.

Máte-li to však do Zru?e nad Sázavou p?íliš daleko z mati?ky Prahy, tak p?ipomínám, že již v pátek 23.2.2007 je možné m? zastihnout na rezidentní noci Czech Dance v pražském klubu Vertigo. Více info již brzy.

© 2006 DJ Carrione