DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
06.03.2007
Pražský klub Bordo se v sobotu 17. b?ezna na jednu jedinou noc vrátí do dob, kdy se honosil jménem Industry 55. Noc krom? djských jmen spojených s klubem Industry 55 nabídne i módní show v podání mladých návrhá?? ateliéru módní tvorby Vysoké školy um?leckopr?myslové. Vstupné na tuto noc je zcela zdarma.

Pražský klub Bordo vzpomíná na ?asy Industry 55

Už za necelé dva týdny prob?hne v pražském klubu Bordo noc The Steel – Czech Dance, která pouze pro tuto noc zm?ní klub Bordo na klub Industry 55, který využíval stejných prostor. Noc nabídne celkem dv? úrovn? zábavy. Jedna bude zam??ena na hudební prožitek a druhá na life style show.

O hudební stránku noci se postará celkem p?t djských jmen, z nichž t?i v klubu Industry 55 pravideln? vystupovala, což je zárukou té správné industriální atmosféry. Nev??íte! Zárukou vám budou jména vystupujících djs.

První jménem noci je bývalý rezident noci „Gate“, která nejednou rozhýbala klubem Industry 55, a ?astý host mnoha tranceov? zam??ených nocí Petr Holman. Tato osobnost tane?ní scény rozhodn? nechyb?la v centru d?ní ?eské tane?ní scény, o ?emž sv?d?í i seznam vystoupení obsahující jména GO Planet Roxy, Open Air Field, Creamfields, Summer of Love, Creamfields Warmup, Citadela, Crystal House, Pornoground, Ibiza Night IV, RudeNation, a to rozhodn? je zárukou kvality. Stále nev??íte?

Druhým hostem ve?era je další osobnost ?eské tane?ní scény a zárove? dj hostující hned na n?kolika tane?ních ve?erech v bývalém klubu Industry 55, Carrione aka Diesel Phunk. Tento dj je znám svou vysokou variabilitou, díky níž se s jeho jménem mohli setkat jak na ?ist? houseov? lad?ných ve?erech nap?. Mecca a noc Meccamix, tak i na ?ist? trance nocích ?i po boku veli?in sv?tového techna. Avšak jak sám ?íká, nejrad?ji má rád kombinování styl?, které zachová p?íb?h a nezvrátí se v chaos.

T?etím djem, který si zavzpomíná na doby klubu Industry 55 bude vždy pozitivn? nalad?ný dj a hudební labužník pohybující se ve vodách progressive dj Daun. Pro dje Dauna bude jeho pozvání mít náboj návratu ke ko?en?m, protože práv? klub Industry 55 byl z jeho prvních djských úto?iš?.

Zbývajícími hudebními hosty ve?era budou djs Nifty a Vlaris. Zatímco Nifty ve svých setech velmi rád kombinuje trance s electrem, což v jeho podání sklízí v pražském klubovém podhoubí úsp?ch, tak dj Vlaris se v?nuje ?ist? electru.

Módní p?ehlídka jakou sou?ást párty

Jak jsme již v úvodu nazna?ili, tak noc The Steel – Czech Dance rozhodn? nebude jen o velmi kvalitním hudebním prožitku. Noc The Steel – Czech Dance návšt?vník?m nabídne i life style v podob? fashion show pod taktovkou mladých progresivních návrhá?? ateliéru Módní tvorby na Vysoké škole um?leckopr?myslové v Praze ve spolupráci s modelingovou agenturou. Více informací vám p?ineseme v další tiskové zpráv?.

Pražský klub Bordo se pouze na jednu jedinou noc prom?ní v kdysi tolik oblíbený klub Industry 55, pro? tedy nebýt u toho?! Zábava bude rozdávána plnými doušky.

The Steel
Czech Dance
Sobota 17.3.2007
Bordo, Praha

Vinohradská 40, Praha 2

DJs: Petr Holman, Carrione aka Diesel Phunk, Nifty, Daun, Vlaris
Life style show: Módní p?ehlídka - ateliéru Módní tvorby na Vysoké škole um?leckopr?myslové v Praze
Vstupné: zdarma

© 2006 DJ Carrione