DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
03.04.2007
Starosti, strasti, vrásky a žaly zanechme zim?. Radost, veselí, slunce, smích, holky v sukních a jaro jsou za dve?mi a s nimi tolik o?ekávaná velikono?ní jízda Perfect Easter v ned?li 8.4. v KD B?eznice u P?íbrami.

Perfect Easter - KD B?eznice op?t zaburácí

Po roce op?t ve stejný ?as na stejném míst?. Velikono?ní mejdan Perfect Easter je druhým ro?níkem úsp?šné noci Easters Stars & Heroes. Druhý ro?ník ovšem nenabídne jen velmi kvalitn? obsazený line-up, ale i speciality v podob? módní show a barmanské show.

Web akce spušt?n www.mcbreznice.cz

Pro první nedo?kavce s prvními jarními dny p?ichází i spušt?ní webu akce www.mcbreznice.cz, kde postupn? naleznete veškeré novinky okolo p?íprav akce, informace o djs, doprav? na místo konání akce Perfect Easter a mnoho dalších informací v?etn? oblíbeného guestbooku.

Párty je vlastn? i oslavou

Oslavovat budeme nejen Velikonoce, ale také kulaté narozeniny hlavního aktéra této akce, dje B.One.K. V této souvislosti je pro všechny na webu www.mcbreznice.cz p?ipravena kulantní sout?ž nejen pro bystré hlavy.

Pozor, dv? párty v cen? jedné!

Organizáto?i Perfect Easter p?icházejí se speciální akcí „Dv? tane?ní noci za cenu jedné a dokonce v sou?tu i levn?ji!“.

Lístky na Amazing City s Paulem Oakenfoldem za 500 K? jedin? na Perfect Easter. P?i?teme-li cenu vstupného na Perfect Easter dostáváme se na hodnotu 629 K? (pozor platí pouze do 22 hod.), což vám ušet?í plných 21 K? oproti vstupnému na samotnou Amazing City.

Perfect Easter o hudb? a zábav?

Jak jsme již ?ekli, tak Perfect Easter návšt?vník?m nabídne celkem dv? roviny zábavy. Jedna se bude pln? soust?edit na hudební stránku noci, druhá bude výhradn? o zábav? a show.

Po hudební stránce nabídne noc Perfect Easter pestré menu složené z hudebních lah?dek v podání osv?d?ených djských jmen ?eské tane?ní scény. B?hem ve?era si tak budete moci vychutnat nejen svižné electro od jednoho z nejvíce obsazovaných djs posledních let, rezidenta pražského klubu Roxy, ostravského Fabricu a brn?nské Flédy dje Orbitha, ale i houseové vln?ní rezidenta pražského klubu Roxy a rovn?ž ?astého hudebního hosta mnoha tane?ních událostí Chrise Sadlera. Speciálními hosty ve?era bude i duo rezidentních dj? klub? Duplex Uwa & Lucky Lucaso, kte?í jsou pov?stní svými strhujícími extravagantn? pojatými show. Posledními jmény v hudebním menu velikono?ní ned?le jsou pražský dj a promotér v jedné osob? dj B.One.K a rezident pražského klubu Mecca za rok 2005, ?astý host tane?ní scény v n?meckém Ambergu dj Carrione aka Diesel Phunk.

Druhá tvá? noci nabídne skute?nou módní show v režii Memfis Agency, barmankou show s UV a fire prvky ?i sout?ž o 10 zpáte?ních letenek do evropských destinací od SKYEUROPE.

Po zvukov?-vizuální stránce se již nyní m?žete t?šit na masivní krystalicky ?istý EAW zvuk podpo?ený sv?telnou show a vizuální performancí reprodukovanou pomocí plazmových obrazovek. Samoz?ejm?, že nebudou chyb?t živé tane?nice.

Perfect Easter line-up:

21:00-22:00 - dj B.One.K
22:00-23:30- Chris Sadler
23:30-23:40- Módní show by Memfis
23:40-01:30- dj Orbith
00:00-00:15- Barmanská show
01:30-03:30- djs Uwa & Lucky Lucaso
03:30-04:30 dj Carrione aka Diesel Phunk

Perfect Easter
Ne 8.4.2007
KD B?eznice u P?íbrami

Djs: Orbith, Uwa & Lucky Lucaso, Chris Sadler
B.One.K, Carrione aka Diesel Phunk
Special: Fashion show, barman show, go-go dancers,
Sout?ž o 10 zpáte?ních letenek od SKYEUROPE,
Plazma TV, EAW sound, light show
Open: 20:30 hod.
Start: 21:00 hod.
Entry: 129,- K? do 22:00 hod.

© 2006 DJ Carrione