DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
03.04.2007
Pro návšt?vníky mého webu nabízím jedine?nou p?íležitost koup? lístk? na nadcházející Amazing City s jedine?ným Paulem Oakenfoldem za cenu 500 K? / kus. Jako dar prvním deseti p?idám volný vstup na poslední Amazing warm-up v pražském klubu Misch Masch.

Na Paula Oakenfolda za zvýhodn?nou cenu

Jako pod?kování vám všem za podporu v uplynulém roce nabízím voln? k prodeji lístky na Amazing City s Paulem Oakenfoldem za speciální cenu 500 K? / kus, ?ímž ušet?íte plných 150 K? oproti p?edprodeji a 250 K? oproti vstupnému p?ímo v míst? konání.

Navíc prvním deseti p?idám volný vstup na poslední warm-up do pražského klubu Misch Masch.

Kontaktní údaje na mne naleznete v sekci CONTACT.

© 2006 DJ Carrione